Archive of South China Sea

Kondenahin ang kasuklam-suklam na panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisda sa Kalayaan Island sa Palawan!

Malinaw ang pagyurak ng imperyalistang China sa soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang pandarambong nito sa patrimonial asset ng bansa sa exclusive economic zone sa Recto Bank. Patuloy na pinatatatag ng China ang mga itinayong istrukturang militar sa mga isla at bahura sa Spratly Islands sa ngalan ng inimbentong mapa na 9-dash […]

Is Duterte’s kowtowing to China over?

When Duterte spoke before the United Nations General Assembly (UNGA) a few days ago, he asserted that the 2016 ruling of the Permanent Arbitration Court is “now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish or abandon.” He declared: “We firmly reject attempts to undermine it” and […]