Archive of Santiago Municipal Police Station

Duha ka motorista, giaresto sa Agusan del Norte

    Usa ka laing showcase na usab sa PNP/AFP ang pagdakop-pagpasangil sa 2 ka motorista nga nagkarga kuno og supply sa NPA. Marso 31, 2021 alas-8 sa buntag gihold sa 29th IBPA-CAFGU detatsment sa may kadahundahunan ang 4 ka motoristang nagbyahe gikan sa Santiago. Gipangsusi/gidiskarga ang mga butang niini, ang 2 nga nagbyahe padulong […]