Archive of red-tagging

Tutulan at labanan ang malawakang red-tagging ng rehimeng Duterte!

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang tumitinding red-tagging at sunud-sunod na mga atake ng rehimeng Duterte sa mamamayan. Mula sa mga aktibista, oposisyon, kritiko ng rehimen at maging mga artista, humantong na rin ang gubyernong Duterte sa pang-re-red-tag ng mga guro, abugado, manggagawang pangkalusugan at mga kawani ng gubyerno. Dapat i-kriminalisa ang red-tagging at parusahan ang […]