Archive of Jobert Bercasio

Pahayag ng NPA-Sorsogon sa Pandaigdigang Araw ng Kalayaan sa Pamamahayag

Nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa Sorsogon sa mga kagawad ng media at mamamahayag ngayong Pandaigdigang Araw ng Kalayaan sa Pamamahayag. Nagpupugay kami sa mga kagawad ng media na buong tapang at giting na gumaganap sa kanilang gawain upang magpahayag ng totoong balita at magsilbing boses ng publiko sa harap ng walang habas na pamamaslang at […]