Archive of Bulan Sorsogon

Bukas na mensahe kay Mayor Romeo Gordola ng Bulan

Hindi katanggap-tanggap ang iyong mga aksyon o kawalan ng aksyon sa harap ng walang pakundangang pandarahas at panggigipit ng 22nd IBPA at iba pang pwersang militar at pulis sa mga taga-Bulan. Makalipas ang halos isang taon, ni ha, ni ho ay wala kang itinugon sa daing ng mga naulila ng limang magsasakang minasaker ng mga […]