Archive of Andres Bonifacio

Pagbati ng pakikiisa sa Kabataang Makabayan sa ika-56 na anibersaryo nito sa Araw ni Bonifacio

Sa ika-56 na anibersaryo ng ating organisasyon, nagpapaabot ako ng maalab na rebolusyonaryong pagbati at pakikiisa. Pulang saludo ako sa inyong katatagan at militansya sa pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino sa landas ng pambansang pagpapalaya at demokrasya hanggang sa pag-abot ng sosyalismo. Taglay ninyo ang dakilang rebolusyonaryong tradisyon na inumpisahan ni Andres Bonifacio at ipinagpatuloy natin […]