Pagpupugay kay Leonardo “Ka Ugis” Manahan, Bayani ng Sambayanan

KM-DATAKO Balangay Leonardo “Ka Ugis” Manahan | Cordillera People's Democratic Front | National Democratic Front of the Philippines
October 16, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Isang masiyahin at kung minsan ay may kakulitan na kaibigan, mabuting mag-aaral, mahusay na lider-masa at organisador—ganyan nakilala sa hanay ng kilusang kabataang-estudyante si Leonardo Manahan, na kilala sa maraming pangalan sa humigit kumulang isang dekadang paggampan ng iba’t-ibang tungkulin sa kilusan pero natatangi sa tawag bilang Kasamang Ugis. Tubong Abra si “Ka Ugis” pero nakipagsapalaran sa Maynila para sa inaasam na kalidad na edukasyon. Kumuha siya ng kursong Political Science sa University of the East-Recto at dito inumpisahang pinanday ang kanyang kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa sambayanan.

May isang panahon na pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pagiging estudyante, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na mapalalim ang kanyang pag-aaral at pagsisilbi sa malawak na hanay ng masang api. Kumilos si Ka Ugis bilang lider-masa at propagandista sa League of Filipino Students at College Editor’s Guild of the Philippines, gumampan bilang kalihim ng seksyon sa Polytechnic University of the Philippines at kasapi ng Pambansang Kawanihan ng Kabataan at Estudyante.

Taong 2003 nang buong puso at diwang tinahak ni Ka Ugis ang landas ng mga magigiting na Bagong Hukbong Bayan sa larangan ng North Ilocos Sur-South Ilocos Norte-Western Abra. Dito ay buong lakas siyang tumulong sa iba’t-ibang komunidad kabilang na ang mga magsasaka at katutubo sa probinsyang kanyang pinagmulan.

Nahuli siya sa isang labanan sa Uguis, Nueva Era, Ilocos Norte at ikinulong ng kaaway noong 2005 pero nanatiling matatag ang kanyang paninindigang magrebolusyon. Pagkalaya sa kulungan, nailipat si Ka Ugis sa iba pang mga larangan at gumampan ng iba’t-ibang mabibigat na tungkulin sa armadong kilusan. Ang pangyayari ding ito ang dahilan kung bakit siya mas kilala bilang “Ka Ugis” sa mga kasama.

Taong 2017 ng ginupo ng sakit si Ka Ugis sa kabundukan ng Cordillera kapiling ang masang-api na kanyang ipinagtatanggol at pinagsisilbihan.

Kahanga-hanga ang buhay ni Ka Ugis na pinili at tinahak ang landas ng mas mataas na pagsisilbi sa masa at sa bayan. Tangan ang mga prinsipyo at malalim na karanasan sa pagkilos at pag-oorganisa, malaking kontribusyon ang iniwan ni Ka Ugis para sa mga kasamang naturuan at nahubog sa kanyang mga pangaral at pagsusuri. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng kanyang piniling landas, mas nagpursige siya sa pagrerebolusyon at pakikibaka.

Huwaran at hamon ang buhay ni Ka Ugis sa atin, lalo na sa kabataan, na ialay ang sarili sa armadong pakikibaka at magbalik sa kanayunan kung nasaan ang mga masang dapat nating imulat, organisahin at pakilusin. Inspirasyon siya ng lahat ng mga kasama hukbo at rebolusyunaryo na pag-ibayuhin ang pakikibaka at lalong magpakahusay! ###

Pagpupugay kay Leonardo “Ka Ugis” Manahan, Bayani ng Sambayanan