NDF-Bicol sa panukalang PNP Modernization Program

Ma. Roja Banua | Spokesperson | NDF-Bicol | National Democratic Front of the Philippines
February 01, 2021
Share and help us bring this article to more readers.

Kulang sa sentido-kumon si Sen. Bato Dela Rosa at iba pang nagpapakanang itulak ang PNP Modernization Program kahit sa gitna ng kahirapan ng mamamayang makaahon mula sa pandemya at iba pang krisis sa lipunan. Hindi baril at bagong kagamitan para sa mga pulis o karagdagan pang balon ng salapi para sa korupsyon ang kailangan ng mamamayan. Ang kailangan nila ngayon, sa kagyat, ay sistematiko at makabuluhang pagharap sa pandemya, ayuda at pangmatagalang rehabilitasyon.

NDF-Bicol sa panukalang PNP Modernization Program