KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson

NPA-Bukidnon | North Central Mindanao Regional Operational Command | New People's Army
June 12, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Sa prubinsya sa Bukidnon, adunay nahitabong kumperensya sa Kabataang Makabayan kung diin nikabat kini sa 37 ka indibidwal nga naga-gikan sa nagkalain-laing lungsod ug komunidad. Ang mga partisipante naga-gikan sa mga kabatan-onan ug kabatan-onang estudyante sa prubinsya.

Ang maong kumperensya nagahisgot sa nasyunal nga problema ngadto na sa partikular. Ilabina sa pangkalibutang isyu kabahin sa Covid-19. Kung unsaon ang hiniusang pagbatok niini.

Lakip na ang paghisgot sa paspas nga pag-organisa kabahin sa han-ay sa kabatan-onan. Nagbunga kini sa pagmugna sa usa ka organisasyon arun hiniusang batukan ang pandemya ug ang pagsumpo sa teroristang atake sa rehimeng US-Duterte.

Luwas kini nga nahuman sa nahisgutang adlaw. Kini nga aktibidad nagpamatuod nga bisan una ang pamaagi ug taktika sa kaaway, kung ang kabatan-onan mismo ang mulihok ug mosuporta sa hukbo, bisan kanus-a dili kini matarug.

Busa ang BHB-Bukidnon, mapasalamaton sa walay paglubad nga pagmahal ug pagsuporta sa hukbo.

Mabuhi ang Kabataang Makabayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

KM conference nga gipahigayon sa Bukidnon, nagmalampuson