Kabahin sa paghamlet ug pugos nga pagpasurender sa Ulayanon, Bukidnon

Malem Mabini | Spokesperson | North Central Mindanao Regional Operational Command | New People's Army
October 12, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Read in: English

Dahumon nato nga subli na usab nga magsabwag og balita ang Armed Forces of the Philippinas nga kuno dunay mga “nagsurender nga NPA” sa Sityo Ulayanon, Brgy. Calabugao, Impasug-ong, Bukidnon. Pan-os na kini nga istilo sa AFP ug siguradong sila-sila lang gayud ang mosayaw sa ilang karaang sonata.

Kaniadtong Oktubre 11, 2020, gipatapok sa AFP, uban ang mg amembrong ahensya sa NTF-ELCAC, ang mga sibilyan sa Sityo Ulayanon aron pugos kini nga ipasurender. Gidala pa niini ang mga mini nga datu sa National Commission for Indigenous People (NCIP) aron ilunsad ang “tampuda” o lumadnong kasabutan aron kuno ihunong na ang “armadong kaguliyang” sa komunidad.

Kaniadtong Agusto 2020, dungan sa pagkaaproba ug pagsugod pagpatuman sa Anti-Terror Law, giaresto nga walay warrant sa tropa sa 8th IB ang 16 ka sibilyan sa maong komunidad ug gidala kini sa Battalion Headquarter sa Impasug-ong, Bukidnon. Human niini, kapin-kon-kulang usa ka semana silang gitanggong sa kampo ug pugos nga gipasurender isip NPA.

Sukad pa lang Marso 2018, nagsugod na ang pagpakaylap sa AFP nga dunay gatusan na ka “nagsurender ng NPA” sa Sityo Ulayanon ug sa mga kasikbit nga komunidad sakop sa Brgy. Calabugao. Kung isuma, daw moabot na sa liboan ang NPA sa maong mga lugar. Kahibulungan kini tungod kay bisan kami, wala masayod nga ing-ana diay kakusog ang NPA sa Calabugao!

Karon, kinsa pa man ang gustong ilaron sa AFP?

Siguradong dili na mailad ang mga residente sa Sityo Ulayanon tungod kay tataw lamang nga gipakita niining bag-ong panghitabo kung unsa ka mapitulon ug ka mini ang programa sa “community integration program.” Gihurot na gani nila og pasurender ang mga lumulupyo sa milabay’ng bulan, balik na sab silang ipasurender? Sayod usab ang mga residente nga pangtabon lamang ang mga pasaad sa gobyernong “hinabang” sa tinuod nga suliran sa yuta ug panginabuhian sa katawhan sa Sityo Ulayanon.

Dili sab magpailad ang mga residenteng lumad sa AFP sa yaga-yaga nga paglunsad niini og “tampuda.” Pilaan na ka higayon nga gilunsad ang maong kasabutan tali sa AFP ug sa mga residente sa daghang komunidad apan napamatud-an nga mao na hinuon kini ang nakabungkag sa panaghiusa sa katawhang lumad. Ginaguba sa maong tampuda ang militansya sa katawhang lumad tungod kay laraw niining ilhon ang organisadong paglihok sa mga residente alang sa yutang kabilin isip hinungdan sa “armadong kaguliyang” sa komunidad. Dako kining insulto sa sagrado nga kultura sa lumad.

Dili na usab mailad sa AFP ang katawhan tungod kay, unang-una, pila na ka higayong nabutyag ang pagka-hugaw, mini ug bakak sa mga ginabanderang “nagsurender nga NPA.” Bugtong si Duterte, mga kaalyado niini ug ang AFP lang ang wala gisumhan sa ilang pekeng mga balita. Ikaduha, nganong padayon silang gakasa sa ilang focused military operations (FMO) sa kabukiran ug ga-usik-usik sa minilyong pondo sa katawhan alang sa militarisasyon kung tinuod nga naghuyang ang armadong rebolusyon? Ug, sa katapusan, sa kadaghan na’ng “nagsurender nga NPA” nga ilang gipangpresentar sa publiko, padayon pa gihapon ang mga opensibang aksyon sa NPA batok sa berdugong mga sundalo. Gustong ipakita sa reaksyunaryong gobyerno nga kuno wala na ang NPA apan sukwahi kini sa nahimong mga kadaugan sa pulitika ug militar sa armadong pagsukol sa katawhan.

Si Duterte ug ang AFP lamang ang nag-ilad sa ilang kaugalingon sa pagpaka-aron-ingnong anaa pa sila sa istableng pusisyon ug nap na ang rebolusyonaryong pwersa. Gani, nagpamatuod lamang ang mga FMO, ngilngig nga militar nga pagbahis, paghamlet sa mga komunidad, brutal nga pagpamitol sa batakang katungod sa katawhan ug ang kawalay-ulaw nga pagpamakak sa pagkadesperado sa rehimeng Duterte nga apason iyang nahabiling duha ka tuig sa poder aron ipatuman iyang kontra-rebolusyonaryong laraw.

Alang sa mga lumulupyo sa Sityo Ulayanon ug sa uban pang katawhan sa North Central Mindanao Region nga pugos nga napasurender sa AFP, dili mo namo mabasol tungod kay sayod kami kung giunsa kamo pag-pitol sa berdugong AFP panahon nga gina-hamlet kamo sa inyong komunidad. Pasagdi ang kaaway nga kuhaon inyong lawas, apan ayaw itugot nga ilugon inyong prinsipyo ug baruganan. Dili kamo angay mahadlok tungod kay anaa pa ninyo ang kusog sa panaghiusa.

Atubangan niining nagkagrabeng terorismo sa rehimen, siguradong mas daghang masa ang modangop sa NPA aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon. Wala nay laing kapilian ang masang dinaug-daog ug pinahismulan kundili ang mag-armas aron suklan ang hugaw nga gubat ni Duterte. Bugtong kalampusan ni Duterte sa iyang pangatungdanan mao lang ang pagrekrut og mas daghan pa’ng NPA nga maoy motapos sa iyang terorismo, korapsyon ug tiraniya.

Kabahin sa paghamlet ug pugos nga pagpasurender sa Ulayanon, Bukidnon