Hinggil sa pangingikil ng mga impostor sa Villa Karanghan, San Felipe, Naga City

Raymundo Buenfuerza | Spokesperson | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | New People's Army
August 07, 2019
Share and help us bring this article to more readers.

Mga impostor ng BHB ang may kagagawan ng pangingikil sa Villa Karanghan, San Felipe, Naga City. Walang ibang layunin ang ganitong modus kung hindi manghuthot ng pera mula sa masa at takutin sila habang sinisiraan ang pangalan ng BHB.

Makatarungan at nakabatay sa pagsusuri sa uri ang pagpapatupad ng rebolusyonaryong pagbubuwis. Tinitiyak ng mga kasamang pormal na makakausap ang mga nagbabayad ng rebolusyonaryong buwis nang sa gayon ay maipaunawa ang gubyernong bayan. Hindi ito idinadaan sa pakikipag-ugnayan sa text, Smart padala at iba pang kahalintulad na impormal na pamamaraan. Gayundin, palaging tinitiyak ng mga kasama ang seguridad ng mga entidad na inuugnayan nito.

Hinggil sa pangingikil ng mga impostor sa Villa Karanghan, San Felipe, Naga City