Hindi naging NPA si Kaday Fombuena

Samuel Guerrero | Spokesperson | NPA-Sorsogon (Celso Minguez Command) | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | New People's Army
April 11, 2021
Share and help us bring this article to more readers.

Dalawang linggo naming hinintay ang kumpirmasyon ng 31st IB na si Raymundo “Kaday” Fombuena ay kabilang sa mga tinatawag nilang “rebel returnee” na una naming narinig kay PNP-Barcelona Chief Christine Llorin. Hindi na kami nasorpresa sa opisyal na pahayag ng batalyon sa radio program nila ngayong araw na si Kaday ay benepisyaryo nga ng kalokohang E-CLIP.

Nais lang naming bigyang-diin na hindi kailanman naging kasapi ng New People’s Army si Kaday taliwas sa sinasabi ng 31st IB. Mapatutunayan mismo ito ng mga kababaryo niya sa San Antonio, Barcelona.

Hindi naman kami nagtataka. Dagdag na patunay lamang ito na kahit sino na lamang ay pinasusurender ng reaksyunaryong militar sa ilalim ng tiwaling iskemang E-CLIP. Tiyak, pinagkakitaan ng mga militar na handler ng intelligence asset na si Kaday ang kanyang “pagsurender” kagaya ng pagkarami-rami pang ibang kaso ng huwad na pagsuko.

Hindi naging NPA si Kaday Fombuena