AFP-PNP sa CARAGA Tinalawang Nagpatay sa mga Inosenteng Sibilyan!

Ariel Montero | Spokesperson | Northeast Mindanao Regional Operational Command | New People's Army
December 02, 2020
Share and help us bring this article to more readers.

Lampos nga nasilotan sa BHB-Agusan del Norte ang berdugong 29 th IB PA panahon sa ilang operasyon militar sa kabukiran sa Jabonga, Agusan del Norte.

Niadtong Nov. 21 2020 napatay sa usa ka grupo sa BHB- Agusan del norte ang usa ka Master Ssgt. Alberto ug laing usa ka PFC nga samdon og wala maka-abot sa hospital nga buhi. Nasugatan ug gimapusil sa mga Pulang Manggugubat ang nagsubida nga mga tropa sa berdugong 29 th IB PA panahon sa ilang operasyon militar sa kabukiran sa Bangonay Jabonga, Agusan del Norte. Nagsugod kining operasyon sa 29 th IB PA ubos sa 901st brigade ug mga membro sa PNP niadtong Nov.12 ug matod nila hangtod pa sa December 2020 mahuman kini nga operasyon militar.

Mahinomdoman nga may nga sibilyan na nga gipangpatay ang 29 th IB PA, panahon sa ilang mga operasyon militar, bisan sa wala pa makaabot ang 901 st Brigade ubos ni talawan, berdugong Banson nga CO niini. Nagtakdo ang pamaagi ni talawan- berdugong Banson ug Cristi CO sa 29 th IB PA, sa ilang tinalawan nga pagpatay sa mga sibilyan nga walay ikasukol. Butangan na dayon og mga armas ang mga gipangpatay sibilyan, aron himoong rason sapasangil ngami sukol ug nga kini mga membro sa BHB. Nagpadayon kini nga mga hitabo sa pag-abot na sa berdugong 901 st BDE ubos sa talawang Banson. Kining ilang tinalawan nga pagpangpatay, gihimo nilang balos sa mga napatay nilang mga sundalo ug polis panahon sa mga banatan batok sa BHB diin mapatyan sila. Nabindisyonan karon ni berdugong Duterte kining ilang mga kriminal nga mga binuhatang pagpangpatay, samot na nga duna nay Anti Terrorism Law ug NTF ELCAC.

Daw, susama na sila sa panahon ni Hilter nga pasistang presidente sa nasud sa Germay, sakatuigan sa1940’s nga halos gipuo ni Hitler ang kaliwatan sa mga Hudeo. A ng mga sundalo ni Hitler daw walay tulu bagon nga n agpusil/patay sa kinsa ang ilang patyon. Apan sa dihang napilde sa Russia ang Germany panahon ikaduhang gubat sa kalibotan, nagpakamatay si Hilter ug nasilotan sa kamatayon ang mga opisyal sa armadong kusog ni Hilter. Nia ang listahan sa mga napatay nga mga sundalo panahon sa banatan batok sa BHB ug ang tinalawan nga pagpatay sa AFP/PNP sa mga sibilyan nga walay ikasukol.

Dunay lain pang duha ka mag-uuma ang gipusil patay sa mga sundalo ug laing usa nga gipusil samtang nagmotor kini apan wala maigo, apan gisubay ang mga detalye sa tulo ka panghitabo. Duna pay taas nga listahan sa gipangpatay sa AFP PNP nga mga sibilyan, nga giingon nila nga membro sa BHB.

Angayan lang gyud manubag ug silotan ang mga opisyal sa 901 st brigade, 29 th IB PA, 36 th IB PA ug 30 th IB PA, PNP CARAGA ug mga elemento niini nga direktang naghimo sa maong tinalawan nga pagpangpatay sa mga inosenteng sibilyan. Samot na nga angay manubag ug silotan si Duterte ug ang mga opisyal niini.

Sa pikas bahin, kining mga tinalawan nga pagpangpatay sa mga inosenteng sibilyan, mga ginakanan og paryente sa mga Pulang manggugubat, gitouhang sa berdugong AFP/PNP nga makapahuyang sa baruganan sa mga rebolusyonaryo. Nasayop sila! samot kini nga makahaling sa kayugot batok kanila ug labawng pang ipursigi sa mga rebolusyaryo ang diwa sa pag-alagad sa katawhan. Himoon niini ang tanan pamingkamot nga makakab-ot og ginagmayng mga kadaugan, aron kini matibuok og magdala sa armadong rebolusyonaryong pakigbisog ngadto sa hingpit nga kadaugan sa Demokratikong Rebulosyon sa Katawhan.

Ipursigi ang kaylap nga mga banatan batok sa AFP PNP ug ubang armadong pwersa niini.

Tampo sa armadong pakigsibog sa katawhan, Sampa sa Bagong Hukbong Bayan

AFP-PNP sa CARAGA Tinalawang Nagpatay sa mga Inosenteng Sibilyan!