NPA hits AFP for violating Covid-19 ceasefire to force barangay support for counter-insurgency while potentially spreading coronavirus — NPA-EV
April 05, 2020

  The Efren Martires Command (New People’s Army-Eastern Visayas) again denounced the Armed Forces of the Philippines for intensifying its retooled community support program (RCSP) operations that are essentially combat-intelligence-psychological warfare operations for its war of suppression against the people of Samar, while possibly exposing the residents to the coronavirus disease-2019 (Covid-19). “The AFP could […]

Read more

Uman-anay nga ayuda para iti marigrigat nga umili rumbeng nga ited iti sango ti pandemya a — CPDF-Kalinga
April 05, 2020

Iti nasurok dua a lawas a naipauneg iti lockdown ti entiro a Luzon ken sumagmamano a paset ti Visayas ken Mindanao, sinagrap ti umili a Pilipino ti nakaro a rigat iti ekonomiya ken ranggas ti estado iti panagsango iti pandemya a COVID-19. Iti sango ti enhanced community quarantine (ECQ) ket porsalan an nagsardeng ti produksyon, […]

Read more

Labanan ang tuloy-tuloy na pahirap at pandarahas ng militar sa mga manggagawa ng rehiyong Timog Katagalugan! — RCTU-ST
April 05, 2020

Kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions-NDF-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) ang papatinding pasistang atake ng sabwatang militar at malalaking kapitalista sa hanay ng mga manggagawa sa rehiyong Timog Katagalugan kahit na nasa gitna ng pananalasa ng pandemyang CoViD-19. Imbes na ang pangunahing tugunan ay ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa nakamamatay na virus, sinamantala pa […]

Read more

Konsolidahin ang pinakamalawak na kilusang masa laban sa batas militar — NDF-Bicol
April 04, 2020

Pinatinding panunupil at kahirapan ang nasaksihan ng taumbayan sa unang dalawang linggo ng lockdown. Sa halip ng sinserong pagharap sa COVID-19, kinapitalisa ng rehimeng US-Duterte ang pandemya upang higit pang magwasiwas ng pasismo laban sa mamamayan. Sa gitna ng banta ng pinalawig na lockdown at pormal na deklarasyon ng batas militar, nananawagan ang NDF-Bikol sa […]

Read more

Hinggil sa Pagbabanta ni Duterte ng “shoot to kill” sa mamamayang nagugutom — NDF-ST
April 03, 2020

Mariing kinokondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang garapalan at matinding pagbabanta ni Duterte na kanyang ipapabaril sa pulisya at militar ang sinuman na mag-iinstiga ng pagkilos na hahantong sa “kaguluhan” at “maglalagay sa panganib” sa mga kapulisan at kasundaluhan. Ito ang agarang naging tugon ni Duterte sa nangyaring insidente kung […]

Read more

Labanan sa Quezon kahapon, ika-3 nang paglabag sa ceasefire Panagutin ang AFP sa pag-atake sa NPA sa gitna ng kampanya laban sa Covid-19!
April 03, 2020

Sagad ang kawalanghiyaan ng AFP sa patuloy nitong paglabag sa sariling deklarasyon ng ceasefire at paglulunsad ng mga opensibang atake laban sa NPA na ipinapakita ng pinakahuling labanan sa pagitan ng 85th IBPA at isang yunit ng Apolonio Mendoza Command (AMC) sa Barangay White Cliff, San Narciso, Quezon nitong Abril 1. Nagbuwis ng buhay si […]

Read more

AFP-PNP, taksil at hindi sinsero! GRP ceasefire declaration, peke at walang saysay — NPA-ST
April 03, 2020

Hindi sinsero, bulaan at taksil ang AFP-PNP sa patuloy na paglulunsad ng mga atake sa mga yunit ng NPA at mamamayan sa buong bansa. Peke ang deklarasyong tigil-putukan ng GRP at ginagamit lamang na tabing ang krisis sa pampublikong kalusugan na dala ng pandemic na Covid-19 para tuluy-tuloy na atakehin ang rebolusyonaryong armadong pwersa ng […]

Read more

Sa ika-51 taong anibersaryo ng NPA, NPA patuloy na lumalakas at minamahal ng mamamayan! — NPA-Mindoro
April 03, 2020

Sa kabiguan ng SOLCOM na durugin ang NPA sa Timog Katagalugan, muli na namang nagbubuga ng lason ang hepe ng SOLCOM at ng civil-military operations ng AFP na si Gen Antonio Parlade upang pasamain ang imahe ng NPA sa okasyon ng pagdiriwang nito ng ika 51 taong anibersaryo ng pagkakatatag. Kung papansinin ng taumbayan, tuwing […]

Read more

Pagdiriwang sa ika-51 anibersaryo ng NPA sa TK, nagbigay-diin sa paglilingkod sa mamamayan
April 03, 2020

Sa harap ng krisis ng CoViD-19 at pasismo ng rehimeng Duterte Matagumpay na nagdaos ang mga yunit ng Melito Glor Command-NPA ST ng mga simple ngunit makabuluhang paggunita ng ika-51 anibersaryo ng NPA habang hinaharap ang krisis ng Covid-19 at nakikitungo sa mga patraydor na atake ng rehimeng US-Duterte habang may umiiral na ceasefire. Naging […]

Read more

On AFP’s Massive Violations of their UCF — NDF-ST
April 03, 2020

Mariing kinokondena ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang patuloy at malaganap na paglabag ng AFP at PNP sa mismong SOMO at SOPO nila alinsunod sa dineklarang “unilateral ceasefire” ng pasistang rehimeng US-Duterte. Ang walang humpay na mga operasyong militar sa rehiyon ng Timog Katagalugan na isinasagawa ng mga batalyon sa ilalim 2nd Infantry Division […]

Read more