Mga Tinipong Pahayag ng NDF-Bikol at BHB-Bikol (Agosto 2019)