Archive of Video

WATCH | Dagundong ng Bikol: Neoliberal na atake sa sektor ng kalusugan
June 24, 2020 | Video

PART 1 PART 2 Para sa iba pang Dagundong ng Bikol Videos, bisitahin ang: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJrPKX7CwsZKAGRwGePRg4nD-Zs-S-IGv

WATCH | TIGSIK: Masaker sa Sorsogon
June 24, 2020 | Video

Sukdulan na ang terorismo ng estado! Hindi tayo madadaan sa mga simpleng dance moves. Panoorin ang bidyu hinggil sa pasismo at terorismo ng rehimeng US-Duterte. #AFPYouCanTrash #OustDuterteNow