Archive of Primers

ISAKDAL! | Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 | Primers | Resources

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

PRIMER | EO 70 at ang National Task Force
March 31, 2020 | Primers | Resources

PIL: PDF BIS: PDF | EPUB | MOBI

PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte
July 05, 2019 | Ang Bayan | Primers | Resources

Pilipino: PDF | PDF (Colored)Bisaya: PDF | PDF (Colored)Hiligaynon: PDF | PDF (Colored)Waray: PDF