Archive of Regions

Ipagbunyi ang pakikibaka ng uring manggagawa! Magpunyagi para sa pagtatagumpay ng rebolusyon!

Ngayong Mayo Uno 2021, militanteng tumitindig ang nagkakaisang hanay ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, kabataan, at lahat ng demokratikong mamamayan para sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sinasalubong ng sambayanan ang araw na ito nang may buhay na diwa ng pakikibaka at paglaban para sa karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Higit pa […]

Magpalapad kag magpalig-on, mamumugon batuan kag lutuson ang pasista nga pagginahum

Nagapakighiliusa ang NDF-Panay sa tanan nga mamumugon sa bug-os nga pungsod kag kalibutan sa pagsaulog sang Adlaw sang Mamumugon subong nga Mayo 1. Halin sang tinalikdan nga tuig tubtob subong indi hamak nga kabudlayan ang ginsulay sang mamumugon nga Pilipino sa pagtuhaw sang pandemya nga Covid 19 kag pagsingki sang pasismo sang rehimeng US-Duterte. Bangud […]

Mabuhay ang Uring Manggagawa!

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan – DATAKO sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa pag-gunita ng araw na ito ating binibigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang mga bayani at martir ng kilusang manggagawa sa buong mundo. Kinikilala din natin ang bisa at lakas ng proletaryo sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. […]

Magbigkis at lumaban! Pag-alabin ang mga pakikibaka para sa trabaho, sahod, karapatan at hustisyang panlipunan!

Taas-kamaong pagbati ang ipinaaabot ng NDFP-ST sa manggagawang Pilipino sa okasyon ng ika-118 Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa harap ng panunupil ng rehimeng US-Duterte at pandemya, kapuri-puri ang kanilang pagpupursige na isulong ang kahilingan para sa disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod, ayuda, karapatan at kagalingan para sa buong bayan. Nagpupugay ang NDFP-ST sa mga lider-manggagawa […]

Manggagawang Pilipino, Ibayong Magkaisa! Ipaglaban ang kabuhayan at karapatan sa gitna ng pananalasa ng pandemyang COVID-19 at ng terorismo ng estado! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Ngayong Mayo 1, 2021, pinakamahigpit na pakikiisa ang ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) sa lahat ng mga manggagawang Pilipino at mamamayan sa paggunita at pagdiriwang sa makasaysayang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Ipinagbubunyi ngayon sa iba’t ibang panig ng daigdig ng uring manggagawa at buong uring anakpawis ang makasaysayang pagkakaisa at pagkilos ng […]

Ipagpatuloy ang rebolusyonaryong adhikain ng kilusang paggawa

Read in: English Kasama ng sambayanang Pilipino at buong mundo ang NDF-Bikol sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Uring Manggagawa. Ipinagdiriwang ng mga Bikolano ang mga tagumpay na natamo ng pandaigdigang kilusang paggawa para sa karapatan at kagalingan ng uring manggagawa. Pilit mang palabnawin ng naghaharing burgesya ang makasaysayang papel ng makauring pakikipagtunggali ng henerasyon […]

Manggagawa, Lansagin ang Pasistang Diktadurang Duterte!

Ngayong Mayo 1, ginugunita natin at sa buong mundo ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Araw ito ng napakalaking pagkilala para sa uring manggagawa sa kanilang napakalaking kontribusyon na nagtulak ng gahiganteng pag-unlad sa buong mundo saanmang larangan ng teknolohiya. Bigyang pugay natin ang mga manggagawang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kapakanan ng manggagawang Pilipino, […]

On this International Labor Day, let us broaden our unity and resolve to advance the national liberation of the Filipino people from foreign and domestic exploiters and oppressors

Let us contemplate this May 1, the International Labor Day, on how the Filipino toiling masses have been deprived and continue to be depressed in endless sufferings and miseries because of the totalitarianism by the anti-labor and anti-poor U.S. Duterte Regime (USDR). For already half a decade now since the 2016 national elections, this tyrant […]

Paigtingin ang panawagan para sa pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo ngayong Pandaigdigang Araw ng Mga Manggagawa!

Patuloy na bumubulusok ang ekonomiya ng bansa dahil sa palpak na pagtugon ng rehimeng US-Duterte sa pandemiyang COVID-19 at sa patuloy na pagsisilbi nito sa interes ng mga lokal at dayuhang naghaharing-uri. Bunsod nito ang pagkawala ng trabaho ng humigit-kumulang 9.1 milyong Pilipino, at 1.2 milyon sa mga ito ang hindi pa nakakabalik sa trabaho, […]

Panagutin si Bello at Duterte sa malawakang kawalan ng trabaho at huwad na mga programang pangkabuhayan

Nararapat lamang na panagutin ng mamamayang Pilipino sina Rodrigo Duterte at Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre H. Bello III sa malawakang kawalan ng trabaho sa bansa, pagpapailalim sa mga manggagawa sa higit na mapang-aping kaayusan sa paggawa at malakihang pagkaltas ng sahod. Sa halip na isalba ang mamamayan mula sa pagkabaldado ng […]