Archive of Publications

Larab | Setyembre 28, 2019
September 28, 2019 | Larab | Publications | Regions

Download PDF

Kalatas | Hulyo 2019
September 23, 2019 | Kalatas

Download PDF

Larab | Setyembre 21
September 23, 2019 | Larab | Publications

Download PDF

Kalatas | Hunyo 2019
September 19, 2019 | Kalatas | Publications

Download PDF

Mga Kasong Aralin | PKM-Bikol
September 15, 2019 | Publications

Mga Kasong Aralin – Camarines Sur | Download PDF Mga Kasong Aralin – Albay | Download PDF

Larab | September 7, 2019
September 11, 2019 | Larab | Publications

Download PDF

Korapsyon sa E-CLIP, laganap
September 07, 2019 | Ang Bayan | Articles | Publications

SA NORTH EASTERN MINDANAO Region (NEMR), iniulat ni Maria Malaya na umaabot sa P60,000 ang naibubulsa ng bawat upisyal ng AFP sa kanilang mga palabas ng pekeng pagpapasurender. Sa ulat ng ilang mga barangay at komunidad sa rehiyon, pinangangakuan ang mga napipilitang sumuko nang P65,000 bawat isa. Ang totoo, mayorya sa kanila ay walang natatanggap. […]

Silyab | Mga Ispesyal na Isyu
September 06, 2019 | Publications | Silyab

Silyab Special I Pasistang Opensiba | Download PDF Silyab Special Issue II Pasistang Opensiba ni Duterte | Download PDF Silyab Special III SONA | Download PDF Silyab Special IV Neoliberal na Atake | Download PDF HRV Special Issue | Download PDF