Editorials

Hungkag ang asta ni Duterte laban sa VFA
February 07, 2020

Kamakailan ay inulit na naman ni Pres. Rodrigo Duterte ang kanyang pagmamaktol sa gubyerno ng US. Nitong huli, inanunsyo niya na itutulak niya ang pagbabasura sa Visiting Forces Agreement (VFA). Gagawin daw niya ito sa loob ng isang buwan, kung hindi aayusin ng US ang visa o papeles ng masugid niyang tagapalakpak, ngayo’y senador, na […]

Read more

Lumalalim na mga kontradiksyon sa natitirang dalawang taon ni Duterte
January 21, 2020

Layunin ni Duterte na palawigin ang kanyang poder. Subalit dahil mahigit dalawang taon na lang ang nalalabi sa kanya, mahihirapan na siyang ipatupad ang anumang iskema. Subsob ang rehimen sa malubhang krisis sa pulitika na lalo pang sisidhi sa pagkahigop ng naghaharing sistema sa proseso ng transisyong pampulitika sa eleksyong 2022. Upang matamo ang kanyang […]

Read more

Ilunsad ang mga pakikibaka para sa lupa at repormang pang-ekonomya sa kanayunan
January 07, 2020

Lugmok sa kahirapan at krisis ang puo-puong milyong masang anakpawis sa kanayunan. Pasan-pasan nila ang iba’t ibang anyo ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal at iba’t ibang mga mapang-api at pabigat na patakaran at batas. Walang ibang solusyon sa nagpapatuloy at lumalalang kalagayan ng mga magsasaka, mga minoryang mamamayan at iba pang aping sektor sa kanayunan […]

Read more

Dapat labanan ng kabataang Pilipino ang pasistang rehimeng US-Duterte at igiit ang pagwawakas ng imperyalistang pandarambong at panggagahis
December 07, 2019

Mensahe ng Partido Komunista ng Pilipinas para sa Kabataang Makabayan sa ika-55  anibersaryo nito at sa ika-156 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mainit na pagbati sa pamunuan at kasapian ng Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ngayon rin ang ika-156 anibersaryo […]

Read more

Wakasan ang batas militar at pandarambong sa Mindanao at buong bansa
November 21, 2019

Sawang-sawa na ang mamamayan ng Mindanao na mabuhay sa ilalim ng paghahari-hariang militar at terorismo ng estado. Sa loob ng halos tatlong taon, araw-araw nilang pinagdurusahan ang mga pagpatay, pagdakip at pagkukulong, paninindak, pagmamanman at iba pang mga abusong militar. Pinagkaitan sila ng puwang na magpahayag ng kanilang hinaing o magpamalas ng kanilang protesta laban […]

Read more

Tapuson ang balaod militar ug ang pagpangawkaw sa Mindanao ug sa tibuok nasud
November 21, 2019

Napul-an na kaayo ang katawhan sa Mindanao nga mabuhi ilalum sa pagharing militar ug terorismo sa estado. Sulod sa halos tulo ka tuig, adlaw-adlaw nilang giantus ang mga pagpamatay, pagpangdakop ug pagbilanggo, pagpanghadlok, pagpaniktik ug uban pang mga abusong militar. Gihikawan sila og katungod nga magpadayag sa ilang yangungo o magpakita og pagbatok sa gisagubang […]

Read more

Magpakatatag at puspusang lumaban!
November 07, 2019

Sa panahon ng brutal na panunupil, hinihingi sa buong bayan na ibayong magpakatatag, ipunin ang lahat ng tapang at puspusang lumaban. Mahigpit na panghawakan ang mga kahilingan para sa tunay na pagbabago para wakasan ang kaapihan at kahirapan. Walang-lubay ang pag-abuso sa kapangyarihan ng rehimeng Duterte. Ginagamit niya ang militar at pulis at ang absolutong […]

Read more

Shattering the AFP’s illusions
October 21, 2019

If one were to believe the daily drivel of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the New People’s Army (NPA) has long been decimated. Thousands have supposedly “surrendered” and “returned to the folds of the law.” It claims that guerrilla fronts have been crushed and the rest of the NPA units are paralyzed. It […]

Read more

Maglalaho ang mga ilusyon ng AFP
October 21, 2019

Kung paniniwalaan ang araw-araw na satsat ng Armed Forces of the Philippines (AFP), matagal nang ubos ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Libu-libo na raw ang “sumurender” at “nagbalik-loob.” Lusaw na raw ang mga larangang gerilya at pilay na ang natitira pang mga yunit ng BHB. Wala na raw suporta ang BHB dahil “persona non grata” […]

Read more

Repudiate deception and oppression
October 07, 2019

Deception and oppression. Everyday, this is what Duterte and the AFP/PNP bring to the people in farms and mountains. They promise “Peace” and “Stability,” but their war against the people engenders only violence and poverty. Their showcase “services” fail to conceal the deep-seated problems of poverty and joblessness caused by land grabbing and dispossession. That […]

Read more