Articles

Sa tabing ng pederalismo
July 21, 2018

IBAYONG BURUKRATA-KAPITALISTANG KORAPSYON, liberalisasyon ng ekonomya at pasistang panunupil ang ihahatid ng panukalang konstitusyon ng consultative committee (ConCom) ni Duterte. Sa panukalang ito, hahatiin ang Pilipinas sa 18 rehiyon (kabilang ang Bangsamoro at Cordillera). Bawat rehiyon ay magkakaroon ng sariling “regional assembly” (o panrehiyong kongreso), panrehiyong korte at panrehiyong gubernador. Lubhang lalawak ang burukrasya: sa […]

Read more

Cha-cha ni Duterte, sayaw tungong diktadura
July 21, 2018

Pilit na pinasasayaw ni Rodrigo Duterte sa saliw ng kanyang niraratsadang charter change (“cha-cha”) o pag-amyenda sa Konstitusyong 1987 hindi lamang ang mga mambabatas sa Kongreso, kundi pati ang sambayanang Pilipino. Sinusubukan niyang ikubli sa tabing ng pagsusog sa konstitusyon at sa pagbabagong anyo ng gubyerno ang hangarin niyang maging diktador na may walang hanggang […]

Read more

Masinggan at 3 HPR, nasamsam ng BHB-ICR
July 21, 2018

TATLONG TAKTIKAL NA opensiba sa Mountain Province at Abra ang magkakasunod na inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan-Ilocos-Cordillera Region (Chadli Molintas Command o BHB-CMC) laban sa mga tropa ng militar at pulis noong Hulyo 14 at 15. Nasamsam ng BHB ang isang K3 Squad Automatic Weapon, isang M2O3 grenade launcher, dalawang M4 assault […]

Read more

6 aksyong militar, inilunsad sa NCMR
July 21, 2018

ANIM NA AKSYONG militar ang inilunsad ng mga yunit ng BHB-North Central Mindanao Region mula Hunyo 27-16. Hindi bababa sa 13 ang napatay sa kaaway. Sa Bukidnon, nagka-engkwentro ang BHB-Bukidnon at 8th IB sa Sityo Ulayanon, Calabugao, Impasug-ong noong Hunyo 27, alas-3 ng hapon. Noong Hulyo 19, tinambangan ng isang yunit ng BHB ang mga […]

Read more

21 opensiba, inilunsad sa NEMR
July 21, 2018

NAGLUNSAD NG 21 aksyong militar ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao Region (BHB-NEMR) noong Hulyo 5-12. Bunsod nito, mahigit 27 sundalo ang napatay at marami ang nasugatan sa mga pwersa ng 3rd Special Forces Battalion (SFB), 29th IB, 36th IB, Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) at iba pang paramilitar. Ayon […]

Read more

Mga Lumad sa Lianga, muling nagbakwit
July 07, 2018

Tatlong taon makalipas ang brutal na masaker ng kanilang mga lider, muling natulak na magbakwit noong Hulyo 16 ang may 328 pamilyang Manobo, o 1,607 residente ng Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur dahil sa serye ng pananakot at pang-aabuso ng mga tropa ng 75th IB sa kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga nagbakwit ang […]

Read more

Kababaihan laban sa macho-pasistang rehimen
July 07, 2018

Kabilang ang libu-libong kababaihan sa lalahok sa mga kilos-protesta laban sa rehimeng Duterte sa kaniyang ikatlong State of the Nation Address (SONA) sa Hulyo 23. Magsasama-sama ang iba’t ibang grupo ng kababaihan sa tinaguriang #AmaSONA (Anti-Misogynist Activists sa SONA) na tumitindig laban sa lahat ng porma ng pang-aapi ni Duterte sa kababaihan. Pinamunuan ito ng […]

Read more

Pagkubkob at pagsalakay ng militar sa mga sibilyang komunidad
July 07, 2018

Patuloy na naghahasik ng teror ang mga armadong galamay ni Duterte sa buong bansa. Gamit ang estilong dumog, bata-batalyong tropa ang idineploy ng Armed Forces of the Philippines sa mga target na komunidad at eryang pagtatayuan ng mga proyektong maka-dayuhan upang supilin ang mamamayan at palayasin sila sa kanilang mga sakahan at lupang ninuno. Pinakalaganap […]

Read more