Articles

Pinakamalalaking kasinungalingan ni Duterte
November 07, 2018

“Gera kontra-droga” “Ayaw ko ng droga,” deklarasyon ni Duterte. Pero ang totoo, si Duterte mismo ngayon ang pinakapanginoon ng lahat ng sindikato sa droga. Kumpadre niya ang isa sa pinakamalaking druglord, si Peter Lim. Mahigit 20,000 na ang pinatay ng kanyang mga pulis at death squad, kabilang ang sinasabing pinuno ng sindikato sa Visayas (Espinosa) […]

Read more

Phil. Marines, pininsalaan ng BHB-Sultan Kudarat
November 07, 2018

DALAWAMPU’T WALONG sundalo ng Marine Battalion Landing Team 2 (MBLT 2) ang naitalang patay sa mga atake ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat mula Setyembre-Oktubre. Noong Oktubre 14, alas-9 ng umaga sa Barangay Batangbagras, Palimbang, Sultan Kudarat, tinambangan ng mga Pulang mandirigma ang 3rd Marine Company Reconnaissance Group-Marine Brigade Special Unit. Umabot ng 15 minuto […]

Read more

Abogado ng Sagay 9, pinaslang
November 07, 2018

Isa sa mga abogado na tumutulong sa pagkamit ng hustisya sa masaker na naganap kamakailan sa Sagay City, Negros Occidental, ang pinagbabaril at pinatay bandang 10:50 ng gabi noong Nobyembre 6. Binaril ng mga di-nakilalang lalaki at nagtamo ng tatlong tama ng bala sa katawan si Atty. Benjamin Ramos, secretary general ng National Union of […]

Read more

Mga salarin sa Sagay masaker, tukoy na
November 07, 2018

MATAPOS ANG MASINSING imbestigasyon, pinangalanan ng National Democratic Front (NDF)-Negros ang ilan sa mga paramilitar na sangkot sa pagmasaker sa siyam na magsasaka sa Hacienda Nene, Sagay noong Oktubre 20. Kinilala ni Fr. Frank Fernandez, tagapagsalita ng NDF-Negros, ang mga salarin na sina Vito Lotrago, Eduardo Linugon, Rexi Robles at isang nagngangalang Rako, dating mga […]

Read more

Militarisasyon sa Samar, nilalabanan
November 07, 2018

  MULA OKTUBRE 30 hanggang Nobyembre 5, nagkampuhan ang 2,000 magsasaka sa plasa ng Barangay San Miguel upang ipanawagan ang pagpapalayas sa militar sa kanilang mga komunidad sa Las Navas at Catubig, Northern Samar. Sa harap ng walang tigil na panggigipit, ipinamalas ng mga magsasaka ang mahigpit nilang pagkakaisa at kahandaang lumaban. Anila, sigurado na […]

Read more

Kampanya kontra usura sa Capiz
November 07, 2018

MATAGUMPAY ANG MGA magsasaka ng mais sa Capiz na ibaba nang kalahati ang binabayaran nilang interes sa pautang ng mga komersyante-usurero. Bunsod ng serye ng mga pulong-dayalogo at negosasyong isinagawa ng mga magsasaka ng mais sa mga bayan ng Cuartero, Maayon at Tapaz sa mga komersyante, nilagdaan noong Oktubre ang isang kasunduan sa pagitan ng […]

Read more

Ang gawaing kultura sa rebolusyonaryong base
November 07, 2018

  Sinalubong ng dalawang milisya ang mga kasamang bumisita sa isang larangang gerilya ng Bicol nitong Oktubre. Magiliw nilang kinumusta ang mga dumating. Makalipas ang ilang minutong lakaran, sinalubong sila ng mahigpit na mga pakikipag-kamay ng kumander ng platun ng Bagong Hukbong Bayan. Si Ka Leon, ang isa sa mga sumalubong, at ang kumander ng […]

Read more

15,000 nagprotesta laban sa batas militar
November 07, 2018

  Mahigit 15,000 ang nagmartsa sa buong Mindanao noong Oktubre 23 bitbit ang panawagang wakasan na ang Martial Law at ibagsak ang rehimeng Duterte. Tinawag nila ang protesta bilang Mindanao Day of Action against Martial Law. Isinagawa ang mga protesta sa Davao City, Cagayan De Oro, Butuan at General Santos. Sa Cagayan de Oro, mahigit […]

Read more

Pag­pa­pan­day ng Par­ti­do sa Per­yo
November 07, 2018

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng NCR sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng […]

Read more

Kri­mi­na­li­dad ng mga pu­lis la­ban sa ka­ba­bai­han, pa­la­la nang pa­la­la
November 07, 2018

SA ILALIM NG re­hi­meng Du­ter­te, pa­la­la nang pa­la­la ang mga kri­men ng mga pu­lis la­ban sa ma­ma­ma­yan, par­ti­ku­lar sa ka­ba­bai­han. La­long lu­ma­kas ang loob ng mga ito na mag­sa­man­ta­la at mang-a­pi du­lot ng lan­tad na pag­ka­mu­hi ni Rod­ri­go Du­ter­te sa sektor. Sa isang pag-aa­ral ng Cen­ter for Wo­men’s Resources (CWR) noong Oktub­re, umaa­bot na sa […]

Read more