Articles

Bagong-buong batalyon, binigwasan ng BHB-Isabela
September 07, 2018

Binigwasan ng Bagong Hukbong Bayan-Central Isabela (Reynaldo Piñon Command o RPC) ang 95th IB, isa sa mga bagong buong batalyon ng AFP, na nasa ilalim ng 5th ID. Umabot sa 12 ang napatay at tatlo ang nasugatan nang ambusin ng mga Pulang mandirigma isang platun ng 95th IB sa Barangay Sindon Bayabo, Ilagan City noong […]

Read more

Militar at pulisya, nananalasa sa kapuluan
September 07, 2018

Tatlong kasapi ng isang organisasyong magsasaka sa Compostela Valley ang magkakasunod na pinatay ng mga tauhan ng estado nitong Agosto sa ilalim ng nagpapatuloy na lagim ng batas militar sa Mindanao. Sa iba pang panig ng bansa, naghahari rin ang teror ng iba pang yunit ng militar at pulis. Pagpatay. Sa Compostela Valley, binaril at […]

Read more

Military and police rampage across the archipelago
September 07, 2018

  Three members of a peasant organization in Compostela Valley were successively killed by state agents this August amid the continuing terror of Mindanao martial law. In other parts of the country, other military and police units also rule with terror. Killings. In Compostela Valley, elements of the 66th IB shot and killed on August […]

Read more

Manobos occupy ancestral lands
September 07, 2018

AROUND 3,000 Manobos, led by KASILU (Kaugalingong Sistema Igpasasindog to Lumadnong Ugpaan), simultaneously occupied and cultivated 200 hectares of land in Barangay Cawayan, San Fernando, Bukidnon last September 4. The land is being claimed by Paquet Albona, Toto Espidoza and Bennie Elumba. It has been five decades since the Manobo’s ancestral lands were taken from […]

Read more

Indian fascist troops massacre civilians
September 07, 2018

  Fifteen civilians were massacred by Indian police on August 6 in the village of Nulkatong in the town of Sukma, Chattisgarf. To cover up its crime, police claimed that the civilians were armed and members of the people’s militia of the Communist Party of India-Maoist. Families and villagemates of the victims denied this claim. […]

Read more

GRP manipulates rice and food crisis to push all-out liberalization
September 07, 2018

Filipinos are currently tightening their belts amid galloping inflation and dominant control of big capitalists over rice, fish and other staple food supply despite the Philippines being an agricultural country. Based on data by the reactionary government, the average retail price of rice increased by 10% since 2017. Last month, Zamboanga City was compelled to […]

Read more

Progressive Colombian groups unite
September 07, 2018

FIVE COLOMBIAN PROGRESSIVE groups converged last August 10-11 to establish a united democratic and anti-imperialist front under the Inter­na­tio­nal Lea­gue of Peop­les’ Struggle (ILPS). According to Prof. Jose Ma. Sison, chairperson of the ILPS’ International Coordinating Committee, the assembly’s theme for social justice is timely and apt especially after the FARC (Fuerza Arma­da Revo­lucio­na­rio de […]

Read more

Workers march to Mendiola
September 07, 2018

  VARIOUS UNIONS AND workers’ associations, alongside church people held a “Workers’ March” at Mendiola Bridge in Manila last August 27. They called for the end of contractualization and to fight against the worsening economic conditions of workers and the people. Thousands from around 20 organizations participated in the march led by Kilusang Mayo Uno […]

Read more

Mga sibilyan, minasaker ng mga pasistang tropa ng India
September 07, 2018

Labinlimang sibilyan ang minasaker ng mga pulis ng India noong Agosto 6 sa baryo ng Nulkatong sa bayan ng Sukma, Chattisgarh. Para pagtakpan ang krimen, pinalabas ng mga pulis na armado at mga kasapi ng milisyang bayan ng Communist Party of India (CPI)-Maoist ang naturang mga sibilyan. Pinabulaanan ito ng mga kamag-anak at kababaryo ng […]

Read more

Mga grupong progresibo sa Colombia, nagbuklod
September 07, 2018

NAGBUKLOD ANG LIMANG grupong progresibo sa Colombia para itayo ang malawak na demokratiko at anti-imperyalistang prente sa ilalim ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) noong Agosto 10-11. Ayon kay Prof. Jose Ma. Sison, tagapangulo ng International Coordinating Committee ng ILPS, napapanahon at angkop ang paglulunsad ng asembliya sa ilalim ng tema para sa panlipunang […]

Read more