Articles

Farmers demand stop to use of cancer-causing herbicide
March 21, 2020

RECENTLY, CAPIZ FARMERS demanded a stop to the use of Round Up Ready herbicide as they were able to prove that the soil and groundwater in their cornfields, and even the bodies of residents are already contaminated with glyphosate. This was based on a research conducted by scientists in Barangay Guinbialan, Maayon, Capiz where the […]

Read more

FMO sa ST,binigo ng BHB
March 21, 2020

Naglunsad ng magkasunod na aksyong militar ang Bagong Hukbong Bayan laban sa mga tropa ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng nakapokus na operasyong militar (focused military operation o FMO) sa Southern Tagalog nitong nagdaang linggo. Noong Marso 15, binigwasan ng isang yunit ng BHB ang nag-ooperasyong mga tropa ng 18th Special Forces […]

Read more

Kompensasyon sa Nexperia, naipagtagumpay
March 21, 2020

Matatanggap ng mga manggagawa ng Nexperia Philippines, Inc. ang kanilang sahod para sa Marso 17-30 sa kabila ng tigil-paggawa ng kumpanya dahil sa isinagawang lockdown ng rehimen. Ito ay matapos igiit ng kanilang unyon ang kompensasyon. Isinusulong ng unyon sa kasalukuyan ang pagbibigay ng kanilang sahod hanggang Abril 12 na saklaw ng lockdown. Maghahain din […]

Read more

Perwisyong dulot ng Luzon lockdown sa masang anakpawis
March 21, 2020

Pasan ng mga manggagawa at malamanggagawa ang mabigat na perwisyong dulot ng isang buwan na lockdown na ipinataw ni Rodrigo Duterte sa buong Luzon noong Marso 17. Ipinagbawal ni Duterte ang lahat ng moda ng pampublikong transportasyon at inobliga ang mga manggagawa na “manatili sa bahay,” isang hakbang na pumigil sa kanilang magtrabaho nang walang […]

Read more

Panawagan ng taumbayan: Solusyong medikal, hindi militar
March 21, 2020

Sa gitna ng ligalig at hirap na idinulot ng lockdown ni Duterte, malinaw na inilatag ng pambansa-demokratikong mga organisasyon ang kagyat na pangangailangan ng mamamayan para harapin ang banta ng epidemya ng Covid-19. Ang listahan ng mga kinakailangang hakbang ay pagbatikos rin sa sa militaristang solusyon ni Duterte sa krisis at pagtaguyod sa kagalingan ng […]

Read more

Protesta sa TUP kontra panggigipit
March 21, 2020

Tatlongdaang mag-aaral ng Technological University of the Philippines na nakasuot ng itim na damit ang lumahok sa protesta noong Marso 4 laban sa mapaniil na patakaran ng unibersidad. Pinangunahan ng TUP University Student Government ang pagkilos. Binatikos ng mga estudyante ang panggigipit sa mga organisasyon at aktibidad ng mga mag-aaral. Inirereklamo rin nila ang kakulangan […]

Read more

´╗┐Milyun-milyong manggagawa, mawawalan ng trabaho dulot ng Covid-19
March 21, 2020

Tinatayang 25 milyong manggagawa sa buong daigdig ang mawawalan ng trabaho ngayong taon sa pinakamalalang senaryo bunga ng Covid-19. Batay ito sa pag-aaral ng International Labor Organization (ILO) kaugnay ng krisis na kinakaharap ng ekonomya ng mga bansa dulot ng pandemya. Ikinumpara ng ILO ang kasalukuyang krisis sa kalusugan sa pandaigdigang krisis sa pinansya noong […]

Read more

Sanhi ng mga pandemya: Kapitalistang pagsasaka, pagwasak sa kagubatan
March 21, 2020

Ang dumadalas na paglitaw ng mga sakit na sanhi ng coronavirus at iba pang zoonotic na sakit (naipapasa ng hayop tungo sa tao) ay nakaugnay sa kapitalistang pangangamkam ng lupa, sa pagwasak ng mga kagubatan at ng malakihang produksyon ng pagkain ng mga korporasyong agribisnes. Sa ilalim ng kaayusang neoliberal, walang pakundangan ang pagsira ng […]

Read more

BHB, tumutugon sa Covid-19 kahit walang tigil-putukan
March 21, 2020

Bago pa man magdeklara ang rehimeng Duterte ng tigil-putukan, naglabas na ng mga direktiba ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa na maglunsad ng kampanyang masa upang hikayatin ang kolektibong aksyon para komprehensibo at malawakang tumugon sa banta ng epidemya ng Covid-19. Ang unilateral na tigil-putukan ng GRP na idineklara ni […]

Read more

Julius Giron, lider-PKP at 2 pa, pinaslang sa Baguio City
March 21, 2020

Minasaker ng pinagsanib na pwersa ng militar at pulisya sina Julius Giron (Ka Nars), kanyang duktor na si Ma. Lourdes Dineros Tangco, at kasama sa bahay na si Arvie Alarcon Reyes dakong alas-3 ng madaling araw noong Marso 13 sa Barangay Queen of Peace, Baguio City. Isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng militar na naghahapag […]

Read more