Articles

Drone at 3 armas nasamsam ng BHB sa Samar
January 07, 2020

INAMBUS NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar ang mga elemento ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay Libuton, Borongan City noong Disyembre 13, alas-3 ng hapon. Tatlong pulis ang napatay at tatlo ang sugatan matapos silang pasabugan at paputukan ng mga Pulang mandirigma. Nakumpiska mula sa mga pulis ang isang yunit ng […]

Read more

Ika-51 anibersaryo ng PKP, ipinagdiwang sa buong kapuluan
January 07, 2020

Matagumpay na ipinagdiwang ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan ang ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong huling bahagi ng Disyembre 2019. Ito ay sa kabila ng patuloy na pananalakay ng mga armadong pwersa ng reaksyunaryong rehimen sa mga komunidad sa kanayunan sa imbing pagtatangkang pigilan ang mga selebrasyon. Pinatampok sa mga pagdiriwang […]

Read more

Militarisasyon sa gitna ng tigil-putukan
January 07, 2020

Nagpatuloy ang mga operasyong kombat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa kabila ng magkatugong deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Tumagal ang tigil-putukan mula Disyembre 23, 2019 hanggang Enero 7, 2020. Sa loob ng panahong ito, […]

Read more

Sapilitang rekrutment at brutalidad sa loob ng CAFGU
January 07, 2020

Higit pang nabunyag ang pagkatuso ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kaugnay ng mga ipinaparada nitong pekeng mga “sumurender.” Gamit ang pananakot at panlilinlang, pwersahang nirerekrut ang pekeng mga “sumurender” sa CAFGU. Karaniwang gawi ito ng mga sundalo, ayon sa testimonya ng ilang CAFGU na naging bihag-ng-digma (prisoner-of-war o POW). Nadakip sila matapos ang […]

Read more

Kampanyang militar at paglaban ng masa sa Delta Serra
January 07, 2020

Ito ang ikalawang bahagi ng “Pagpupundar ng Pulang kapangyarihan sa Delta Serra” na lumabas sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 21, 2019. Sa pagtatasa ng kumperensya ng Partido sa larangan, tumampok ang malawak na naabot nito sa pag-oorganisa at gawaing masa. Nagsilbing batayan ang mga tagumpay para sa kabuuang pag-abante nito. Napagpasyahan din ng kumperensya […]

Read more

Pekeng litrato ng pekeng surender
January 07, 2020

MULING NALANTAD ANG programa ng pekeng pagpapasurender na Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) sa dinuktor na larawan mula sa Armed Forces of the Philippines. Noong Disyembre 26, 2019, naglabas ng balita ang 2nd IB sa pamumuno ni Lt. Col Napoleon Pabon na 306 umanong myembro ng Bagong Hukbong Bayan ang sumurender. Kasabay nito ang […]

Read more

Tradisyong Lumad, ginagamit ng AFP laban sa mga minorya
January 07, 2020

Habang isinusulong ang kampanyang “kontra-insurhensiya,” pinaiigting ng rehimeng US-Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang “IP-centric approach” (taktika na nakatuon sa mga masang minorya) sa mga komunidad ng Lumad. Ang kahungkagan ng islogan na ito ay makikita sa paglapastangan ng estado sa Dumalongdong upang lalong manggipit at sapilitang magpasurender ng mga Lumad […]

Read more

Mga kumperensya sa propaganda at edukasyon, idinaos sa Panay
January 07, 2020

Matagumpay na inilunsad ng PKP sa isla ng Panay ang mga kumperensya sa gawaing edukasyon at propaganda. Sa gitna ng patuloy na pag-atake ng kaaway sa buong isla, nagtipon ang mga kadre ng iba’t ibang organo sa ilalim ng komiteng rehiyon upang tasahin ang kabuuang takbo ng mga gawain sa edukasyon at propaganda. Binalangkas din […]

Read more

Panggigipit sa mga dalaw ng Kapatid
January 07, 2020

KINUNDENA NG MGA kaanak ng mga bilanggong pulitikal (Kapatid) ang panggigipit ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa mga dumadalaw sa bilangguan. Ayon kay Jimmylisa Badayos, sapilitan siyang ipinailalim sa strip and cavity search (pagpapahubad at pag-inspeksyon sa mga butas ng katawan kabilang ang ari) noong Disyembre 29 sa New […]

Read more

Pasistang batalyon, inambus sa Abra
December 07, 2019

Inambus ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra ang mga sundalo ng 24th IB na nag-ooperasyon sa kabundukan ng Tubo, Abra noong Disyembre 1, alas-4 ng hapon. Isang sundalo ang sugatan sa opensiba. Pusakal na mga tagalabag ng karapatang-tao ang 24th IB. Ang mga sundalo nito ang pangunahing mga alagad ni Jovito Palaparan […]

Read more