Ang Bayan

Lokal na mga usapan, itinakwil ng BHB
July 21, 2018

Parami nang parami ang mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga lokal na rebolusyonaryong pormasyon na nagpahayag ng mahigpit na pagtakwil sa pakanang “lokal na usapang pangkapayapaan” ng rehimeng Duterte. Sa magkakahiwalay na mga pahayag, pinabulaanan ng mga kumand ng BHB at tagapagsalita ng National Democratic Front (NDF) sa mga rehiyon ang sinasabi […]

Read more

‘Malabnaw’ na bersyon ng BBL, binatikos
July 21, 2018

KABI-KABILANG PROTESTA ang sumalubong sa pagpupulong ng bicameral conference committee (bicam) na binubuo ng mga kinatawan ng Mababang Kapulungan at ng Senado para pagsamahin ang kanilang mga bersyon ng Bangsamoro Basic Law nitong nagdaang mga araw. Pormal nang ipinasa ng bicam ang nasabing batas, na pinangalanang “Bangsamoro Organic Law” nitong Hulyo 18, matapos ang anim […]

Read more

Sa tabing ng pederalismo
July 21, 2018

IBAYONG BURUKRATA-KAPITALISTANG KORAPSYON, liberalisasyon ng ekonomya at pasistang panunupil ang ihahatid ng panukalang konstitusyon ng consultative committee (ConCom) ni Duterte. Sa panukalang ito, hahatiin ang Pilipinas sa 18 rehiyon (kabilang ang Bangsamoro at Cordillera). Bawat rehiyon ay magkakaroon ng sariling “regional assembly” (o panrehiyong kongreso), panrehiyong korte at panrehiyong gubernador. Lubhang lalawak ang burukrasya: sa […]

Read more

Cha-cha ni Duterte, sayaw tungong diktadura
July 21, 2018

Pilit na pinasasayaw ni Rodrigo Duterte sa saliw ng kanyang niraratsadang charter change (“cha-cha”) o pag-amyenda sa Konstitusyong 1987 hindi lamang ang mga mambabatas sa Kongreso, kundi pati ang sambayanang Pilipino. Sinusubukan niyang ikubli sa tabing ng pagsusog sa konstitusyon at sa pagbabagong anyo ng gubyerno ang hangarin niyang maging diktador na may walang hanggang […]

Read more

Masinggan at 3 HPR, nasamsam ng BHB-ICR
July 21, 2018

TATLONG TAKTIKAL NA opensiba sa Mountain Province at Abra ang magkakasunod na inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan-Ilocos-Cordillera Region (Chadli Molintas Command o BHB-CMC) laban sa mga tropa ng militar at pulis noong Hulyo 14 at 15. Nasamsam ng BHB ang isang K3 Squad Automatic Weapon, isang M2O3 grenade launcher, dalawang M4 assault […]

Read more

6 aksyong militar, inilunsad sa NCMR
July 21, 2018

ANIM NA AKSYONG militar ang inilunsad ng mga yunit ng BHB-North Central Mindanao Region mula Hunyo 27-16. Hindi bababa sa 13 ang napatay sa kaaway. Sa Bukidnon, nagka-engkwentro ang BHB-Bukidnon at 8th IB sa Sityo Ulayanon, Calabugao, Impasug-ong noong Hunyo 27, alas-3 ng hapon. Noong Hulyo 19, tinambangan ng isang yunit ng BHB ang mga […]

Read more

21 opensiba, inilunsad sa NEMR
July 21, 2018

NAGLUNSAD NG 21 aksyong militar ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao Region (BHB-NEMR) noong Hulyo 5-12. Bunsod nito, mahigit 27 sundalo ang napatay at marami ang nasugatan sa mga pwersa ng 3rd Special Forces Battalion (SFB), 29th IB, 36th IB, Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) at iba pang paramilitar. Ayon […]

Read more

Paigtingin ang laban sa rehimeng US-Duterte
July 21, 2018

Mabilis na lumalawak ang nagkakaisang prenteng magwawakas sa papet, pasista at pahirap na rehimen ni Rodrigo Duterte. Dahil sa walang patumangga niyang mga pang-aatake, halos lahat na ng demokratikong sektor ay kumikilos laban sa kanyang paghahari. Ang lantad na mga tangka niyang agawin ang kapangyarihan at palawigin ang kanyang pananatili sa poder ay pumupukaw sa […]

Read more

Ang Bayan | July 21, 2018
July 21, 2018

Download Pilipino (PDF)

Read more

Ang Bayan, 21 July 2018, Waray
July 21, 2018

Ang Bayan, 21 July 2018, Waray

Read more