Archive of Ang Bayan

Proyektong Chico dam, labag sa soberanya
April 21, 2019 |

Lumalawak ang oposisyon sa proyektong dam na Chico River Pump Irrigation Project sa Kalinga matapos malantad ang malulubhang paglabag nito sa soberanya at patrimonya ng bansa. Kapalit ng mahigit $62 milyong pautang mula China para sa naturang proyekto, isinuko ng rehimeng Duterte ang yamang rekurso ng bansa bilang kolateral. Anumang sigalot na ibubunsod ng proyekto […]

Mga gardener sa Cordillera, binabarat
April 21, 2019 |

Nitong unang kwarto ng 2019, tuluy-tuloy ang pagsadsad ng presyo ng gulay sa iba’t ibang trading post sa Cordillera. Bumagsak hanggang piso bawat kilo (P1/kilo) na lamang ang pagbili ng wombok at karots ng mga negosyante mula sa mga magsasaka dahil umano sa sobra-sobrang suplay. Luging-lugi na at lubog sa utang ang mga magsasaka sa […]

Metro Manila, dadanas ng rotational brownout
April 21, 2019 |

Hindi pa nalulutas ang problema sa suplay ng tubig, nahaharap naman ang mga residente ng Metro Manila sa rotational brownout o nakaiskedyul na pagkawala ng kuryente sa kabuuan ng tag-init. Dulot ito ng sabay-sabay na pagsasara ng 20 planta na nagsusuplay ng kuryente sa Luzon. Ang sabay-sabay na pagsasara tuwing tag-init ay paraan ng mga […]

Kalbaryo ng Mamamayan
April 21, 2019 |

Sa pangunguna ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) at Kilusang Mayo Uno (KMU), nagrali ang ilandaang progresibo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong Abril 12. Tinaguriang “Kalbaryo ng Mamamayan,” inilarawan ng protesta ang kahirapang nararanasan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Pinatampok sa pagkilos ang panawagang hustisya para sa Negros 14, pagbasura sa […]

Pasistang propaganda, sangkap sa todo-gera
April 21, 2019 |

Kasabay ng matinding pang-aatake sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan, pinaiigting ng rehimeng US-Duterte ang pasistang propaganda laban sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB), lahat ng rebolusyonaryong pwersa, at sa mga pwersang ligal at demokratiko. Kinakasangkapan ng rehimen ang pasistang propaganda para ihanda at hubugin ang opinyong publiko para bigyang katwiran ang […]

Pananalasa ng terorismo ng estado sa unang kwarto ng taon
April 21, 2019 |

Ang ulat na ito ay halaw sa mga ibinalita ng Ang Bayan na mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang mga armadong ahente ng reaksyunaryong rehimeng US-Duterte sa buong bansa nitong unang kwarto ng taong 2019. Sa inisyal na tala ng Ang […]

Lider Manobo, pinaslang
April 21, 2019 |

Pinaslang si Datu Kaylo Bontulan, lider Manobo at upisyal ng Pasaka at Salugpungan, ng mga elemento ng 3rd IB na walang patumanggang naghulog ng mga bomba at namaril sa Barangay Kipilas, Kitaotao, Bukidnon noong Abril 7. Bumibisita noon si Datu Kaylo sa lugar para alamin ang kalagayan ng mga nagbakwit doon na mga Manobo mula […]

Pekeng engkwentro, panakip-krimen ng AFP
April 21, 2019 |

Sa tangkang itago ang dumaraming krimen sa mamamayan, walang tigil ang paghahabi ng AFP ng mga kwento upang palabasing mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang pinapaslang at dinadakip nitong mga sibilyan. Sa Masbate, pinalabas ng AFP na nagkaroon ng labanan sa pagitan ng BHB at mga elemento ng 2nd IB, 9th ID at […]

Mga misengkwentro ng AFP
April 21, 2019 |

Dalawang misengkwentro sa pagitan ng mga tropa Armed Forces of the Philippines (AFP) habang nanghahalihaw ang kanilang mga yunit sa mga komunidad ng magsasaka ang naiulat kamakailan. Noong Abril 10, alas-3 ng madaling araw, nagsalpukan ang dalawang pangkat ng Bravo Coy ng 85th IB sa Sityo Labrahan, Barangay Butanguiad sa San Francisco, Quezon. Ang isang […]

Lumolobong yaman, tumitinding pagsasamantala
April 21, 2019 |

Lumobo ang yaman ng pinakamalalaking burgesyang kumprador ng Pilipinas nitong nakaraang mga taon. Sa taong 2018, umabot sa $55.3 bilyon ang pinagsamang yaman ng sampung pinakamayayamang indibidwal sa Pilipinas. Ang lalong paglaki ng yaman ay natamo sa pamamagitan ng pinaigting na mga kalakarang kontra-manggagawa at brutal na pagsupil sa kanilang mga paglaban, gayundin ng higit […]