Archive of Ang Bayan

Patuloy na pagsupil sa mga Lumad ng Surigao del Sur
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

Mula nang ideklara ang batas militar sa Mindanao, hindi nawalan ng presensya ng militar sa mga baryo ng San Miguel, Surigao del Sur. Dahil ilang kilometro lang mula sa sentrong haywey, labas-masok ang militar sa mga liblib na komunidad ng mamamayang Lumad. Sa bawat operasyong tumatagal ng 10-15 araw, nagtatayo ng mga tsekpoynt, nagpapatupad ng […]

Rehimeng Duterte, lalupang nahihiwalay
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

  BUNSOD NG TUMITINDING pagkahiwalay ng rehimeng Duterte dahil sa malulubhang paglabag nito sa karapatang-tao, ipinasa ng US Senate noong Enero 8 ang resolusyon na kumukundena sa ekstrahudisyal na mga pagpaslang ng rehimen sa mga mamamayan sa tabing ng “gera kontra droga.” Kinundena rin ng mga senador ang pagdakip sa mga tagapagtanggol ng karapatang tao, […]

Lider-magsasaka, pinaslang sa Catarman
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

Binaril at napaslang ng pinaghihinalaang mga ahente ng 8th ID si Jennifer Tonag sa Barangay Ipil-ipil, Catarman noong Enero 17. Si Tonag ay konsehal ng Barangay Sumuroy, Lope de Vega. Galing ang biktima sa isang seminar sa upisina ng Department of Interior and Local Government nang paslangin. Kilala si Tonag bilang lider magsasaka sa kanilang […]

Langis at ang kasaysayan ng imperyalistang panghihimasok ng US sa Iran
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

  Ang pagpaslang kay Iranian General Qassem Soleimani noong Enero 3 ay huli lamang sa napakahabang listahan ng mga krimen ng US sa Iran. Ito ay isang desperadong pakana ng US para pwersahin ang Islamic Republic of Iran na sumunod sa mga dikta nito nang sa gayo’y lumawig ang hegemonya at pandarambong nito sa Middle […]

Pagpaslang ng US kay Soleimani, binatikos
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

Malawakang binatikos ng mga mamamayan sa iba’t ibang panig ng daigdig ang pagpaslang ng mga tropang US kay Iranian General Qassem Soleimani sa Baghdad, Iraq noong Enero 3 alinsunod sa mando ni Pres. Donald Trump. Tinarget ng mga misayl ang komboy ng mga sasakyang lulan si Soleimani at iba pang mga upisyal militar ng Iran […]

11 kaswalti, tinamo ng RPA-ABB sa Panay
January 21, 2020 | Ang Bayan | Articles

NAGTAMO ANG BANDIDONG grupo na Revolutionary Proletarian Army-Alex Boncayao Brigade (RPA-ABB) ng 11 kaswalti sa dalawang magkasunod na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Southern Panay sa loob lamang ng tatlong araw ngayong buwan. Noong Enero 12, inambus ng Mount Napulak Command ang isang iskwad ng RPA-ABB sa Barangay Camia, San Joaquin, Iloilo. Isa ang patay […]

Lumalalim na mga kontradiksyon sa natitirang dalawang taon ni Duterte
January 21, 2020 | Ang Bayan | Editorials

Layunin ni Duterte na palawigin ang kanyang poder. Subalit dahil mahigit dalawang taon na lang ang nalalabi sa kanya, mahihirapan na siyang ipatupad ang anumang iskema. Subsob ang rehimen sa malubhang krisis sa pulitika na lalo pang sisidhi sa pagkahigop ng naghaharing sistema sa proseso ng transisyong pampulitika sa eleksyong 2022. Upang matamo ang kanyang […]

Ang Bayan | January 21, 2020
January 21, 2020 | Ang Bayan | Downloads

Download the issue here Pilipino: PDF | EPUB | MOBI

Drone at 3 armas nasamsam ng BHB sa Samar
January 07, 2020 | Ang Bayan | Articles

INAMBUS NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar ang mga elemento ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay Libuton, Borongan City noong Disyembre 13, alas-3 ng hapon. Tatlong pulis ang napatay at tatlo ang sugatan matapos silang pasabugan at paputukan ng mga Pulang mandirigma. Nakumpiska mula sa mga pulis ang isang yunit ng […]

Ika-51 anibersaryo ng PKP, ipinagdiwang sa buong kapuluan
January 07, 2020 | Ang Bayan | Articles

Matagumpay na ipinagdiwang ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan ang ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong huling bahagi ng Disyembre 2019. Ito ay sa kabila ng patuloy na pananalakay ng mga armadong pwersa ng reaksyunaryong rehimen sa mga komunidad sa kanayunan sa imbing pagtatangkang pigilan ang mga selebrasyon. Pinatampok sa mga pagdiriwang […]