Ang Bayan

300 families evacuate in Samar
April 07, 2019

More than 300 families or 1,409 individuals evacuated from Hagbay, Can-aponte, San Nicolas and San Pedro in San Jose de Buan, Samar on March 17-25 due to the three-month long operation of the 87th IB in their communities. Among the evacuees are 424 children, 66 elderly individuals and 11 pregnant women. Last March 25, soldiers […]

Read more

Water privatization is a bane to Metro Manila residents
April 07, 2019

Half a million residents suffered a limited six- to 18-hour supply of water per day for almost two weeks last month. Although water supply is gradually stabilizing, water supply interruptions are expected to continue in the coming months. People bear the brunt of inefficient water distribution services under greedy private operators. This experience directly contradicts […]

Read more

Group demands release of funds for drought
April 07, 2019

This year, 11 Mindanao provinces will experience drought (Zam­boa­nga del Nor­te, Zam­boa­nga del Sur, Zam­boa­nga Si­bu­gay, Mi­sa­mis Occi­den­tal, South Co­ta­ba­to, Sul­tan Ku­da­rat, Di­nagat Islands, Su­ri­gao del Nor­te, Ma­gu­in­da­nao, Su­lu at Ta­wi-Ta­wi), alongside 26 provinces in Luzon (Abra, Be­ngu­et, Ka­li­nga, Apa­yao, Moun­ta­in Province, Ilocos Nor­te, La Uni­on, Pa­nga­si­nan, Ba­ta­an, Nueva Ecija, Zam­ba­les, Met­ro Ma­ni­la, Cavi­te, La­gu­na, […]

Read more

US military presence in the Philippines escalates
April 07, 2019

American military presence and operations—under the guise of joint military exercises, port calls, visits and other activities—are escalating in the Philippines. Last March, at least 9,000 American troops were simultaneously on Philippine soil. This April 2 to 12, the US is launching the 35th Balikatan in South and Central Luzon. This is being directly managed […]

Read more

Resist Oplan Samadhan—CPI-Maoist
April 07, 2019

The Communist Party of India (CPI)-Maoist called on the Indian people to resist the Operation Samadhan (“solution” in Indian), the reactionary Indian state’s latest suppression campaign. Contrary to its declared objectives, the operation will not bring in “solutions” such as irrigation, education, health and other services to Indian communities. Instead, Operation Samadhan will displace the […]

Read more

Labanan ang Oplan Samadhan—CPI-Maoist
April 07, 2019

NANAWAGAN ANG Communist Party of India (CPI)-Maoist sa mamamayang Indian na labanan ang Operation Samadhan (o “solusyon” sa salitang Indian), ang pinakahuling kampanya ng panunupil ng reaksyunaryng estadong Indian. Taliwas sa idineklara nitong layuning pagdadala ng mga “solusyon” sa mahihirap na komunidad ng India tulad ng irigasyon, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at iba pa, ang Operasyon […]

Read more

Presensyang militar ng US sa Pilipinas, lumalawak
April 07, 2019

PALAKI NANG PALAKI ang presensya ng mga tropang Amerikano at mga operasyong militar nito sa Pilipinas. Inilulusot ang kanilang presensya sa pinagsanib na mga pagsasanay-militar, pagdaong ng mga barkong pandigma at iba pang “pagbisita” at aktibidad. Noong Marso, hindi bababa sa 9,000 tropang Amerikano ang nasa kalupaan ng bansa sa isang panahon. Mula Abril 1 […]

Read more

Perwisyong hatid ng pribadong serbisyong patubig sa Metro Manila
April 07, 2019

Sa loob ng halos dalawang linggo noong nakaraang buwan, nagdusa ang higit kalahating milyong residente sa Metro Manila sa anim hanggang 18 oras ng serbisyo ng tubig kada araw. Bagamat unti-unti itong naging regular, magiging limitado pa rin ito sa susunod na mga buwan. Perwisyo ang dinaranas ng mamamayan sa ilalim ng mga ganid na […]

Read more

Atake sa mga upisina at misyon
April 07, 2019

TINANGKANG PASUKIN ng 20 sundalo ang upisina ng BAYAN-North Mindanao Region sa Camaman-an, Cagayan de Oro City noong Marso 20 para arestuhin diumano ang isang nagngangalang “Albert.” Nang harangin sila, magdamag na pinalibutan ng mga sundalo ang upisina at pinagbawalang lumabas sa bahay ang mga nakatira roon. Sa araw ding iyon, pinasok at niransak ang […]

Read more

Unyonista, iligal na inaresto
April 07, 2019

ILIGAL NA INARESTO ng mga pulis si Eugene Garcia, tagapangulo ng unyon sa Pioneer Flat Glass Manufacturing, sa Pasig City noong Marso 20 sa gawa-gawang kaso ng illegal possession of firearms. Hinalughog ang kanyang bahay gamit ang isang search warrant at pinalabas na mayroon siyang kalibre .45 pistola. Noong 2016, iligal na sinisante ng kumpanya […]

Read more