Ang Bayan

Rehimeng Duterte, lalupang nahihiwalay
January 21, 2020

  BUNSOD NG TUMITINDING pagkahiwalay ng rehimeng Duterte dahil sa malulubhang paglabag nito sa karapatang-tao, ipinasa ng US Senate noong Enero 8 ang resolusyon na kumukundena sa ekstrahudisyal na mga pagpaslang ng rehimen sa mga mamamayan sa tabing ng “gera kontra droga.” Kinundena rin ng mga senador ang pagdakip sa mga tagapagtanggol ng karapatang tao, […]

Read more

Lider-magsasaka, pinaslang sa Catarman
January 21, 2020

  Binaril at napaslang ng pinaghihinalaang mga ahente ng 8th ID si Jennifer Tonag sa Barangay Ipil-ipil, Catarman noong Enero 17. Si Tonag ay konsehal ng Barangay Sumuroy, Lope de Vega. Galing ang biktima sa isang seminar sa upisina ng Department of Interior and Local Government nang paslangin. Kilala si Tonag bilang lider magsasaka sa […]

Read more

Langis at ang kasaysayan ng imperyalistang panghihimasok ng US sa Iran
January 21, 2020

  Ang pagpaslang kay Iranian General Qassem Soleimani noong Enero 3 ay huli lamang sa napakahabang listahan ng mga krimen ng US sa Iran. Ito ay isang desperadong pakana ng US para pwersahin ang Islamic Republic of Iran na sumunod sa mga dikta nito nang sa gayo’y lumawig ang hegemonya at pandarambong nito sa Middle […]

Read more

Pagpaslang ng US kay Soleimani, binatikos
January 21, 2020

Malawakang binatikos ng mga mamamayan sa iba’t ibang panig ng daigdig ang pagpaslang ng mga tropang US kay Iranian General Qassem Soleimani sa Baghdad, Iraq noong Enero 3 alinsunod sa mando ni Pres. Donald Trump. Tinarget ng mga misayl ang komboy ng mga sasakyang lulan si Soleimani at iba pang mga upisyal militar ng Iran […]

Read more

11 kaswalti, tinamo ng RPA-ABB sa Panay
January 21, 2020

NAGTAMO ANG BANDIDONG grupo na Revolutionary Proletarian Army-Alex Boncayao Brigade (RPA-ABB) ng 11 kaswalti sa dalawang magkasunod na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Southern Panay sa loob lamang ng tatlong araw ngayong buwan. Noong Enero 12, inambus ng Mount Napulak Command ang isang iskwad ng RPA-ABB sa Barangay Camia, San Joaquin, Iloilo. Isa ang patay […]

Read more

Lumalalim na mga kontradiksyon sa natitirang dalawang taon ni Duterte
January 21, 2020

Layunin ni Duterte na palawigin ang kanyang poder. Subalit dahil mahigit dalawang taon na lang ang nalalabi sa kanya, mahihirapan na siyang ipatupad ang anumang iskema. Subsob ang rehimen sa malubhang krisis sa pulitika na lalo pang sisidhi sa pagkahigop ng naghaharing sistema sa proseso ng transisyong pampulitika sa eleksyong 2022. Upang matamo ang kanyang […]

Read more

Ang Bayan | Enero 21, 2020
January 21, 2020

PIL: PDF

Read more

Drone at 3 armas nasamsam ng BHB sa Samar
January 07, 2020

INAMBUS NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar ang mga elemento ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay Libuton, Borongan City noong Disyembre 13, alas-3 ng hapon. Tatlong pulis ang napatay at tatlo ang sugatan matapos silang pasabugan at paputukan ng mga Pulang mandirigma. Nakumpiska mula sa mga pulis ang isang yunit ng […]

Read more

Ika-51 anibersaryo ng PKP, ipinagdiwang sa buong kapuluan
January 07, 2020

Matagumpay na ipinagdiwang ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan ang ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong huling bahagi ng Disyembre 2019. Ito ay sa kabila ng patuloy na pananalakay ng mga armadong pwersa ng reaksyunaryong rehimen sa mga komunidad sa kanayunan sa imbing pagtatangkang pigilan ang mga selebrasyon. Pinatampok sa mga pagdiriwang […]

Read more

Militarisasyon sa gitna ng tigil-putukan
January 07, 2020

Nagpatuloy ang mga operasyong kombat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa kabila ng magkatugong deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Tumagal ang tigil-putukan mula Disyembre 23, 2019 hanggang Enero 7, 2020. Sa loob ng panahong ito, […]

Read more