Archive of Ang Bayan

Building the Party in FX
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

(This article is a contribution by Party members in the Bicol region to Ang Bayan’s (AB) series featuring outstanding experiences on Party branch building in various fields of revolutionary work. AB’s editors encourage all Party committees to contribute to this series by submitting their stories.) Building a party branch, first and foremost, is ideological building—this […]

Traders undermine farmgate prices in Mindanao
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

The National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) belied claims by the US-Duterte regime that the price of rice is high because of the high farmgate price of local palay (unhusked rice). A study on the situation of rice farmers in NEMR revealed that during harvest season, 50 kilos of palay is […]

OPE-P: Heightened US military intervention
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Under Rodrigo Duterte’s rule, US military intervention in the Philippines deepened and expanded. Duterte himself paved the way to US’ greater control over the country, especially the AFP, when he imposed martial law in Mindanao on May 2017 to “crush the terrorist Maute group.” Throughout his “war on terror” against the Maute group, the US […]

Decades of colonial education in the Philippines
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

For more than a century, the United States used education, along with other culutural institutions such as the media, to strengten its control over and dominate Philippine economy and politics. From the deployment of American teachers during the colonial regime up to the current K-12 program, US employs the system of education to shape and […]

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan
October 21, 2018 | Ang Bayan | Editorials

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na […]

Komboy ng PNP, inambus ng BHB sa CamSur
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

  MATAGUMPAY NA INAMBUS ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-West Camarines Sur (Norben Gruta Command) ang 1st Camarines Sur Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Philippine National Police (PNP) sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Napolidan, Lupi, Camarines Sur noong Oktubre 18, alas-8:55 ng umaga. Ang nasabing yunit ng PNP ay bahagi ng komboy panseguridad ni […]

9 na magsasaka, minasaker sa Negros
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Siyam ang patay, kabilang ang dalawang menor de edad at apat na babae, sa isang masaker sa Hacienda Nene, Purok Fire Tree, Barangay Bulanon, Sagay City, Negros Occidental, noong Oktubre 20. Pinaulanan ng bala ng aabot sa 40 armadong lalaki ang mga magsasakang nagpapahinga bandang alas-9:30 ng gabi sa isang kubol sa nasabing asyenda. Kinilala […]

Ang pagpapanday ng Partido sa FX
October 21, 2018 | Ang Bayan

  Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng Bicol sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa ibaít ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa […]

Konsultant ng NDFP at 4 na iba pa, iligal na inaresto
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

  ILIGAL NA INARESTO ng militar at pulisya ang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na si Adelberto Silva, at apat na iba pa bandang alas-2 ng hapon sa Barangay Pagsawitan, Sta. Cruz, Laguna noong Oktubre 15. Kasama ni Silva, 71, sina Hedda Calderon, 63, ng Gabriela Women’s Party; Ireneo Atadero, 55, […]

State forces illegally arrest NDFP consultant and 4 others
October 21, 2018 | Ang Bayan | Articles

Elements of the military and police illegally arrested National Democratic Front of the Philippines (NDFP) consultant Adelberto Silva and four others on October 15 at around 2 p.m. in Barangay Pagsawitan, Sta. Cruz, Laguna. Travelling with Silva, 71, were Hedda Calderon, 63, of Gabriela Women’s Party; Ireneo Atadero, 55, of Kilusang Mayo Uno; Ediciel Legazpi, […]