Archive of Features

Capitalist exploitation intensifies under pandemic
September 21, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

Exploitation of workers has intensified after returning to work amid the Covid-19 pandemic. When the Duterte regime allowed selected industries to reopen last May, it did so without requiring capitalists to test workers and ensure their health and safety in the workplace. Since then, it has only released two non-compulsory orders where companies were merely […]

The Marcos borrowing binge is being replicated by Duterte
September 21, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

Third part of the series on the Duterte regime’s borrowing binge. Read the first part, “Pandemic borrowing binge,” in Ang Bayan, August 21, 2020; second part, “Predicament to be caused by Duterte’s borrowing spree,” Ang Bayan, September 7, 2020. Much like Duterte today, the late dictator Ferdinand Marcos colluded with imperialist financial institutions to fund […]

Kwentong integrasyon ng isang expat: Sa gitna ng putik at mga unos
September 17, 2020 | Cultural | Features | People's War Updates | Regions

Kwento ng unang integrasyon sa Bagong Hukbong Bayan ng isang Pilipinong expat(1) ni Kasamang Jane Sa pag-akyat ko sa maputik na daan, lumuwag ang aking pagkapit sa mga bato. Nadulas ako at nasugatan ang putikan ko nang tuhod. “Bakit nandito ako?” “Ano ang ginagawa ng isang dayong taga-lunsod sa gitna ng kagubatan patungo sa isang […]

Capitalists, Duterte intensify exploitation of workers under pandemic conditions
September 15, 2020 | Ang Bayan | Features

When the Duterte regime allowed selected industries to operate under the pandemic in May, it did so without requiring capitalists to test workers and ensure their health and safety in the workplace. Since then, its has only released two non-compulsory orders where companies were merely “encouraged” to respect basic workers rights and welfare. No sanctions […]

Red fighters, contemporary Katipuneros
September 07, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

To commemorate the beginning of the Katipunan-led armed uprising in 1986, revolutionaries paid tribute last August 31 to the selflessness and sacrifices of the heroes and martyrs of the current people’s democratic revolution. They are the modern Katipuneros of the continuing national democratic revolution. From the Cordilleras to Mindanao, the revolutionary movement gave salutes to […]

Predicament to be caused by Duterte’s borrowing spree
September 07, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

Second part of the series on the Duterte regime’s borrowing binge. Read the first part, “Pandemic borrowing binge,” in Ang Ba­yan, August 21, 2020. The regime’s economic officials on August 26 projected the government debt to reach a record-high ₱10.16 trillion by the end of 2020. This is higher by 31% than the debt recorded […]

Foreign companies dominate local pharmacuetical industry
September 07, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

The Covid-19 pandemic exposed the Philippines’ lack of capacity to research and manufacture important drugs and vaccines. The Department of Science and Technology itself admitted that the country has no research facilities to develop a Covid-19 vaccine. Even before the pandemic, no local or foreign company manufactured a single vaccine inside the country. As of […]

FEATURE | Agosto 26, 1930: Siyam na dekada ng pakikibaka ng proletaryong Pilipino
August 26, 2020 | Ang Bayan | Features

Eksaktong 90 taon ang nakaraan ngayong araw, itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) sa pangunguna ng lider manggagawang Pilipino na si Crisanto Evangelista. Noong Nobyembre 7 ng taong iyon, inianunsyo sa publiko ang pagbubuo ng Partido sa isang malaking demonstrasyon ng pakikiisa sa pandaigdigang pagdiriwang sa Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre sa Rusya. Ang pagtatatag […]

Papalaking utang sa ngalan ng pandemya
August 21, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

Inianunsyo ng rehimeng Duterte noong Agosto 6 ang plano nitong mangutang ng karagdagang ₱3 trilyon sa susunod na taon. Gagamitin ng rehimen ang mga pautang para tapalan ang pamalagiang depisito sa badyet ng bansa. Gaya sa nagdaang mga taon, lubhang kulang ang pondo para sa mga plano nitong gastusin at nakatakdang bayarang utang. Ang uutangin […]

Supertubo sa bakuna
August 21, 2020 | Ang Bayan | Articles | Features

Pangalawang bahagi ng tatlong-parteng serye kaugnay sa bakuna sa Covid-19 at industriya ng paggagawa ng gamot. Basahin ang unang bahagi, “Bakuna sa Covid-19 at ang ganid na Big Pharma“. Lagpas sa karaniwang tubo, kumakamal ang mga monopolyo kapitalistang kumpanyang Big Pharma ng supertubo mula sa pagtatakda ng presyo ng mga gamot na lagpas-lagpas sa gastos […]