Archive of Editorials

Suklan ug pakyason ang mga opensiba sa kaaway
March 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Sa tinguhang pugngan ang pagsaulog sa anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29, usa na usab ka koordinadong opensiba sa mga operasyong kombat, saywar, pagpanumpo sa masa ug walay puas nga pagpamomba ang gilunsad sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) sa mga natarang gerilya sa lain-laing bahin […]

Combatir y frustrar las ofensivas del enemigo
March 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) y la Policía Nacional de Filipinas (PNP) están montando otra ofensiva coordinada de combate, guerra psicológica, operaciones de supresión y bombardeos aéreos en diferentes frentes guerrilleros en todo el país con el objetivo de impedir las celebraciones del aniversario del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) el 29 de marzo. […]

National freedom has no price tag
February 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

The Filipino people were seriously disgusted by President Rodrigo Duterte’s February 12 speech where he declared “if America requires the presence of their troops here, I’m okay with that” under the Visiting Forces Agreement (VFA)–as long as they pay with military weapons. He said the US has not been paying enough, especially since it is […]

Walang presyong katumbas ang kalayaan ng bansa
February 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Labis na kinasuklaman si Rodrigo Duterte ng sambayanang Pilipino sa kanyang pahayag noong Pebrero 12 na “malaya ang Amerika na ipakat ang kanyang mga tropang militar sa Pilipinas” sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA)—basta’t magbabayad sila sa anyo ng mga sandatang militar. Aniya, kulang ang bayad ng US lalo’t ginagamit na nito ang dating […]

Walay presyong katugbang ang kagawasan sa nasud
February 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Gikasilagan kaayo sa katawhang Pilipino si Rodrigo Duterte sa iyang pamahayag niadtong Pebrero 12 nga “gawasnon ang Amerika nga ideploy ang mga tropang militar niini sa Pilipinas” ilalum sa Visiting Forces Agreement (VFA)—basta magbayad lang sila og mga himang militar. Matud niya, kulang ang bayad sa US ilabina na nga gigamit na niini ang kanhing […]

Wala sang presyo nga katumbas ang kahilwayan sang pungsod
February 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Labaw nga ginakangil-aran si President Rodrigo Duterte sang pumuluyong Pilipino sa iya pahayag sang Pebrero 12 nga “hilway ang Amerika nga ideploy ang iya mga tropa militar sa Pilipinas” sa idalom sang Visiting Forces Agreement (VFA) –basta nga magbayad sila sa porma sang mga armas militar. Siling niya, kulang ang ginbayad sang US labi na […]

La libertad nacional no tiene precio
February 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

El pueblo filipino quedó seriamente disgustado por el discurso del presidente Rodrigo Duterte en su discurso del 12 de febrero, en el que declaró que “si Estados Unidos requiere la presencia de sus tropas aquí, me parece bien” en virtud del Acuerdo de Fuerzas (VFA), siempre y cuando paguen con armas militares. Dijo que EE.UU. […]

Expose and oppose the NTF-ELCAC’s palliative projects
February 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

The Duterte regime has started to roll-out the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC)’s Barangay Development Program (BDP). Its show-off projects aim to create the illusion that the Armed Forces of the Philippines (AFP) brings “development” when in fact these will only cause further poverty and oppression. A few weeks ago, […]

Ilantad at labanan ang mga proyektong pantapal ng NTF-ELCAC
February 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Sinimulan nang ilarga ng rehimeng Duterte ang pagpapatupad ng Barangay Development Program (BDP) ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Ang mga programang ito ay mga hakbanging pampasiklab para likhain ang ilusyon na may dalang “kaunlaran” ang Armed Forces of the Philippines (AFP) pero katunayan ay lalong magsasadlak sa masa sa […]

Ibutyag ug batukan ang mga proyektong pangtapak sa NTF-ELCAC
February 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Gisugdan na sa rehimeng Duterte ang pagpatuman sa Barangay Development Program (BDP) sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Gimugna ang maong programa alang sa ilusyong “kalamboan” sa Armed Forces of the Philippines (AFP) apan sa tinuod labaw lang kining nagpaunlod sa masa sa kalisud ug pagpangdaugdaug. Pipila ka semana ang […]