Archive of Editorials

Make Duterte’s upcoming SONA his last
July 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

The Filipino people anxiously await Duterte’s State of the Nation Address (SONA) next week, not because they want to listen to another slew of lies, deception, bullying, cursing and threatening of the Malacañang barnacle, rather because they hope this will be the last they will have to bear these. The people hope that this will […]

Tiyaking huli na ang SONA ni Duterte
July 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Labis na kinasasabikan ng sambayanang Pilipino ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte sa darating na linggo, hindi dahil gusto nilang makinig sa panibagong mga kasinungalingan, panlilinlang, pambubuska, pagmumura at pagbabanta ng kapit-tuko sa Malacañang, kung hindi dahil sa pag-asang ito na ang huling pagkakataong pagdurusahan ito. Umaasa ang bayan na huling beses […]

Segurohong kini na ang ulahing SONA ni Duterte
July 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Hilabihan nga gikahinaman sa katawhang Pilipino ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte sa umaabot nga semana, dili tungod sa gusto nilang maminaw sa laing mga bakak, pagpanglingla, pagpamihig, pagpamalikas ug pagpanghulga sa daw tuko nga mikapyot sa Malacañang, apan tungod sa paglaum nga kini na ang ulahing higayon nga antuson kini. Naglaum […]

Pat-uron nga katapusan na ang SONA ni Duterte
July 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Labaw nga ginakakunyagan sang pumuluyong Pilipino ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte sa maabot nga semana, indi bangud gusto nila magpamati sa bag-o nga mga kabutigan, pagpaniplang, pagdaug-daog, pagpangmulay kag pagpamahug sang kapit-tuko sa Malacañang, kundi bangud sa paglaum nga ini na ang katapusan nga kahigayunan nga pagaantuson ini. Nagalaum ang banwa […]

Enough of five years of tyranny
July 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

The suffering and oppression brought about by Rodrigo Duterte’s five years of corrupt, treacherous and tyrannical regime is beyond comparison. More than ever, the people are fired with the determination to overcome all fear and apprehension to fight the utterly detested regime. To establish his tyranny, Duterte’s key policy is the relentless and unceasing campaign […]

Limang taong tiraniya, huwag nang palawigin pa
July 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Walang kasukat na pagdurusa at pang-aapi ang inihatid ng limang taong tiwali, traydor at tiranikong rehimen ni Rodrigo Duterte. Ngayon higit kailanman, nagpupuyos ang damdamin ng mamamayan sa determinasyon na pangibabawan ang lahat ng takot at pangamba at makibaka para wakasan ang lubhang kinamumuhiang rehimen. Upang itatag ang kanyang tiraniya, susing patakaran ni Duterte ang […]

Lima ka tuig nga tiranya, dili tugutang molanat pa
July 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Walay katugbang nga pag-antus ug pagpangdaugdaug ang gidala sa lima ka tuig sa korap, traydor ug tiranikong rehimen ni Rodrigo Duterte. Labaw kanus-aman, nagdilaab ang determinasyon sa katawhan nga patigbabawan ang tanang kahadlok ug kabalaka ug makigbisog aron tapuson ang hilabihang gikasilagang rehimen. Aron tukuron ang iyang tiranya, yaweng palisiya ni Duterte ang walay pugong […]

Lima ka tuig nga tiraniya, indi na pagpalawigon pa
July 07, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Wala sang tupong nga pag-antus kag pagpamigos ang gindul-ong sang lima ka tuig nga malaut, traidor kag tiraniya ni Rodrigo Duterte. Subong labaw sa san-o pa man, nagaindakal ang balatyagon sang pumuluyo sa determinasyon nga pangibabawan ang tanan nga kahadlok kag kakulba kag maghimakas para tapuson ang labing ginakangil-aran nga rehimen. Agud tukuron ang iya […]

Make Duterte pay for bloody crimes against the people
June 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

The families of tens of thousands of victims of the sham “war on drugs” welcomed the decision of the International Criminal Court (ICC) prosecutor to continue its investigation of Rodrigo Duterte’s “crimes against humanity” over the thousands upon thousands of police killings from 2016 to 2019. To be convicted and thrown into jail by the […]

Papanagutin si Duterte sa madudugong krimen sa bayan
June 21, 2021 | Ang Bayan | Editorials

Ikinalugod ng ilampung-libong pamilya ng mga biktima ng huwad na “gera kontra droga” ang pasya kamakailan ng taga-usig ng International Criminal Court (ICC) na itutuloy nito ang pag-iimbestiga kay Rodrigo Duterte sa mga “krimen laban sa sangkatauhan” kaugnay ng laksa-laksang kaso ng pamamaslang ng mga pulis mula 2016 hanggang 2019. Malaking bangungot ni Duterte na […]