Ang Bayan

Ang Bayan | Agosto 21, 2019
August 21, 2019

Download PDF: PIL

Read more

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus
August 21, 2019

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari. Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga […]

Read more

Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus
August 21, 2019

Maitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari. Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, […]

Read more

4 AK47, nasamsam ng BHB-MisOr
August 21, 2019

Tumagal nang limang minuto lamang ang walang-putok na armadong aksyon ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa isang mapanirang planta ng enerhiya sa Misamis Oriental noong Agosto 19 ng umaga. Nakumpiska sa reyd ang apat na ripleng AK47 at 200 bala mula sa mga gwardya ng AY 76 Security Agency na nakatalagang […]

Read more

Armadong paglaban sa todo-gera sa Bicol
August 21, 2019

Mahigit 20 koordinadong aksyong militar ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bicol sa iba’t ibang panig ng rehiyon noong Agosto 19-21. Tampok dito ang ambus sa mga myembro ng Philippine National Police sa Barangay Alegria, Pio V. Corpuz, Masbate kung saan pitong pulis ang sugatan. Naglunsad din ng operasyong haras sa mga kampo ng kaaway […]

Read more

Desperadong pagsupil sa kabataan
August 21, 2019

Bagong desperadong tangka ng rehimeng Duterte, sa pamamagitan ng payaso nitong si Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, na busalan ang mga estudyante nang magsagawa ito ng pagdinig sa Senado kaugnay sa diumano’y nawawalang menor-de-edad na mga aktibista. Ginamit ni dela Rosa ang problemang pampamilya sa pagitan ng mga magulang at anak nilang aktibista para siraan […]

Read more

Katangian at layunin ng mga FMO ng AFP sa Bukidnon
August 21, 2019

Hindi bababa sa 13 serye o isa kada buwan, ang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mga “focused military operation” (FMO o nakapokus na operasyong militar) sa prubinsya ng Bukidnon mula Marso 2018 hanggang Enero 2019. Ito ang naging hugis ng pagsisikap ng AFP na kubkubin o palibutan at “gapiin” ang mga […]

Read more

Mga opensiba laban sa FMO sa Bukidnon
August 21, 2019

Sa naiulat sa Ang Bayan, 30 armadong aksyon ang nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region (BHB-NCMR) sa Bukidnon sa panahon ng mga nakapokus na operasyong militar ng AFP (Marso 2018-Enero 2019). Dalawampu sa mga ito ay direktang patama at bigwas sa mga tropa ng FMO. Pinakamasinsin dito ang 14 na armadong aksyon (13 […]

Read more

Pagyurak sa mga karapatang-tao sa Bukidnon
August 21, 2019

Habang nasa sentro ang Bukidnon ng mga operasyong pagdumog ng militar, pahaba nang pahaba ang listahan ng mga krimen ng AFP laban sa mamamayan dito. Noong 2018, hindi bababa sa lima ang pinaslang at marami pa ang iligal na inaresto na mga sibilyan. Nitong taon, 13 na ang pinaslang habang daan-daang baryo ang hinahalihaw ng […]

Read more

200 pamilya, nagbakwit sa Caramoan
August 21, 2019

Mahigit 200 pamilya mula sa Barangay Lidong, Caramoan, Camarines Sur ang nagbakwit matapos paulanan ng bala at bomba ng Philippine Air Force ang kanilang komunidad noong Agosto 13. Para bigyang-katwiran ang pang-aatake, pinalabas ng mga pasista na may naganap na engkwentro sa pagitan ng 83rd IB at mga Pulang mandirigma sa lugar, bagay na pinasinungalingan […]

Read more