Archive of People’s War

Sikwayon ang paltik nga mga promisa nga kauswagan kag kalinungan ni Marcos
July 24, 2022 | Communist Party of the Philippines |

Si Ferdinand Marcos Jr ang puno nga ehekutibo sang estado nga neokolonyal. Naghalin siya sa dinastiyang Marcos nga mga burukrata kapitalista nga nagkuripon sang malabukid nga manggad sadtong halos duha ka dekada nga pagginahum nga diktadurya sang dekada 1970 tubtob sa katung-anan sang dekada 1980. Ginatiglawas ni Marcos ang interes sang mapiguson nga imperyalistang mga […]

NDFP Negotiating Panel interim chair Julieta de Lima: “No basis yet for resuming GRP-NDFP peace negotiations
July 23, 2022

(Utrecht, The Netherlands) – NDFP peace panel Interim Chairperson Julie de Lima stressed in a recent interview that there is yet no basis for the resumption of the GRP-NDFP peace negotiations in reply to the Marcos II government’s pronouncements that there will be no more peace talks with the NDFP. “All the issuances of Duterte […]

Condemn US intervention over reinclusion of CPP and NPA in US-FTO
July 20, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the US government for political and military intervention in the country’s national affairs over the recent re-inclusion of the CPP and the New People’s Army (NPA) in the list of so-called “foreign terrorist organizations” maintained by the US State Department. The re-inclusion of the CPP and NPA, […]

On so-called local peace engagements: Like a cadaver the AFP keeps on resuscitating
July 17, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Rubi del Mundo | Spokesperson |

There is not, nor has there ever been, a single localized peace engagement between any local reactionary government unit, much less any AFP unit, and any organization or unit of the revolutionary movement in Southern Mindanao. From the get-go when the previous US-Duterte regime dangled the idea of “localized peace talks,” the revolutionary movement in […]

Labanan ang Terorismo ng Estado, Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Hulyo 4 imamarka ang ikalawang taon ng pagsasabatas ng Anti-Terrorism Law of 2020 (ATL). Ito rin ang huling dalawang taon sa poder ng diktador at tiranong si Duterte nang ipahayag na dudurugin niya ang CPP-NPA-NDFP. Sa huling dalawang taon, binalot ng pasistang lagim ang buong bansa na nagdulot ng lansakang paglabag sa mga demokratikong […]

Why the NTF-Elcac wants “localized peace talks” and why it must be opposed
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Of course the NTF-Elcac will recommend “localized peace talks” because a large part of their lifeline (the so-called “barangay development program”) depend on it. This comes as no surprise. Sharing the same militarist mindset of the officials of the Duterte regime, the NTF-Elcac officials under Marcos are set to push the same failed counterinsurgency policies […]

Bakit gusto ng NTF-Elcac ang “lokalisadong usapang kapayapaan” at bakit ito dapat tutulan
July 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Siyempre irerekomenda ng NTF-Elcac ang “lokalisadong usapang kapayapaan” dahil malaking bahagi ng kanilang pondo (ang tinatawag na “barangay development program”) ay nakasalalay dito. Wala namang nagulat. Dala ang militaristang pananaw na tulad ng sa mga upisyal ng rehimeng Duterte, ang mga upisyal ng NTF-Elcac sa ilalim ni Marcos ay nakatakdang isulong ang parehong palpak na […]

Walang engkwentrong naganap sa Palimbang noong Linggo—BHB-Sultan Kudarat
July 14, 2022

Pinasinungalinan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat ngayong araw ang iniulat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na engkwentro ng 57th IB sa Barangay Tibuhol, Palimbang noong Linggo, Hulyo 10. Sa ulat ng 57th IB, nakasagupa umano nito ang “limang komunistang rebelde” sa naturang barangay bandang hapon noong Linggo. Inilinaw ng pamprubinsyang kumand ng […]

Sagot sa kumander ng 8th ID ng Philippine Army
July 09, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Katawa-tawa, kung tuusin, ang pahayag ng kumander ng 8th ID ng Philippine Army na palpak sa pagsagot sa nauna kong pahayag tungkol sa batayang ligal ng paggamit ng NPA ng command-detonated explosives. Dahil wala namang talaga siyang masabing malaman, bumaling na lang siya sa personal na banat sa akin. Hindi ko na iyon papansinin. Kung […]

Bigo at patuloy na mabibigo ang AFP na durugin ang rebolusyon sa Ilocos
July 08, 2022

Bigo at patuloy na mabibigo ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa mga prubinsya ng Ilocos—ang “Norte” na inaangking “balwarte” ng pamilyang Marcos. Malaking pwersa ng AFP at PNP ang patuloy na ibinubuhos sa mga prubinsya ng Ilocos, laluna sa mga komunidad na apektado at tumututol sa mga mapanirang […]

n/a