2019

Silyab | 4th Quarter 2019
April 10, 2020

Download: PDF

Read more

BHB, tumutugon sa Covid-19 kahit walang tigil-putukan
March 21, 2020

Bago pa man magdeklara ang rehimeng Duterte ng tigil-putukan, naglabas na ng mga direktiba ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa na maglunsad ng kampanyang masa upang hikayatin ang kolektibong aksyon para komprehensibo at malawakang tumugon sa banta ng epidemya ng Covid-19. Ang unilateral na tigil-putukan ng GRP na idineklara ni […]

Read more

Rampaging state terrorism under Duterte
January 25, 2020

                AB Human Rights Annual Report January-December 21, 2019 This summary was culled from Ang Bayan’s (AB) reportage of human rights violations (HRV) perpetrated by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the US-Duterte regime’s death squads across the country from January to […]

Read more

Ang Paghimakas | Disyembre 2019
January 09, 2020

Download PDF

Read more

Daba-daba | Disyembre 2019
January 09, 2020

Download PDF

Read more

Daba-daba | Disyembre 2019 (Ispesyal nga Isyu)
January 04, 2020

Download PDF

Read more

Kalatas | Disyembre 2019
January 04, 2020

Download PDF

Read more

Larab | December 21, 2019
December 29, 2019

Download PDF

Read more

Kalatas | December 26, 2019 (Ispesyal na Isyu)
December 27, 2019

Download PDF

Read more

Ang Bayan | Disyembre 21, 2019
December 21, 2019

PDF: PIL

Read more