2019

AFP-staged discovery of “graves” raises many questions
August 24, 2019

As far as our records are concerned, there are no incidents involving NPA units in checkpoints, arrests or captives in Bukidnon around August 2017. The so-called “discovery” of a “mass grave” by the military the other day in Kitaotao, Bukidnon raises many questions. It appears to be a second-rate drama staged by the AFP for […]

Read more

Comment on Bato badgering of student leader in Senate
August 23, 2019

Sen. Bato Dela Rosa shamelessly displayed himself a fascist power-tripper when he badgered and intimidated a student leader in the senate committee hearing to revive mandatory military training for students. Dela Rosa has singlehandely turned the senate into a full-blown perya where he endlessly squawks senseless anti-communist vitriol. Despite the badgering, NUSP President Raoul Manuel […]

Read more

Comment on plan to release convicted rapist and murderer Antonio Sanchez
August 23, 2019

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people, especially the families of Eileen Sarmenta and Allan Gomez, in denouncing the suggestion of the Duterte government to effect the early release of convicted rapist and murderer Antonio Sanchez. The plan reflects how rotten the justice system is in the country which favors the […]

Read more

Ang Bayan | Agosto 21, 2019
August 21, 2019

Download PDF: PIL

Read more

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus
August 21, 2019

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari. Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga […]

Read more

Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus
August 21, 2019

Maitim ang balak ng pasistang rehimeng Duterte. Sa lalim ng galit ni Duterte at ng kanyang mga alipures sa mga estudyante at guro na malayang nagpapahayag ng pagtutol sa kanyang pasistang rehimen, nais niyang ipailalim ang mga pamantasan sa kanyang tiranikong paghahari. Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni “Bato” Dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, […]

Read more

4 AK47, nasamsam ng BHB-MisOr
August 21, 2019

Tumagal nang limang minuto lamang ang walang-putok na armadong aksyon ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa isang mapanirang planta ng enerhiya sa Misamis Oriental noong Agosto 19 ng umaga. Nakumpiska sa reyd ang apat na ripleng AK47 at 200 bala mula sa mga gwardya ng AY 76 Security Agency na nakatalagang […]

Read more

Armadong paglaban sa todo-gera sa Bicol
August 21, 2019

Mahigit 20 koordinadong aksyong militar ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bicol sa iba’t ibang panig ng rehiyon noong Agosto 19-21. Tampok dito ang ambus sa mga myembro ng Philippine National Police sa Barangay Alegria, Pio V. Corpuz, Masbate kung saan pitong pulis ang sugatan. Naglunsad din ng operasyong haras sa mga kampo ng kaaway […]

Read more

Desperadong pagsupil sa kabataan
August 21, 2019

Bagong desperadong tangka ng rehimeng Duterte, sa pamamagitan ng payaso nitong si Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, na busalan ang mga estudyante nang magsagawa ito ng pagdinig sa Senado kaugnay sa diumano’y nawawalang menor-de-edad na mga aktibista. Ginamit ni dela Rosa ang problemang pampamilya sa pagitan ng mga magulang at anak nilang aktibista para siraan […]

Read more

Katangian at layunin ng mga FMO ng AFP sa Bukidnon
August 21, 2019

Hindi bababa sa 13 serye o isa kada buwan, ang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mga “focused military operation” (FMO o nakapokus na operasyong militar) sa prubinsya ng Bukidnon mula Marso 2018 hanggang Enero 2019. Ito ang naging hugis ng pagsisikap ng AFP na kubkubin o palibutan at “gapiin” ang mga […]

Read more