Archive of Vic Balligi | Spokesperson

Pag-unlad ng uring api ang isinusulong ng CPP-NPA

Tahasang kasinungalingan, katawa-tawa at pagsusuring nakabatay sa haka-haka ang ipinagkakalat ng mga kinatawan at ahente ng mga naghaharing uri at ng mga bayarang tropa ng AFP na diumano ang NPA ang dahilan na kaya hindi umuunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan. Pinagtatakpan nila na ang mismong sistemang kanilang pinaglilingkuran ang ugat ng kahirapan […]

Hinggil sa pagpaslang ng 95th IBPA

Ngayon Setyembre ang ikatlong buwan ng paghahasik ng karahasan ng AFP sa mga bayan ng San Mariano, Benito Soliven at Ilagan City sa ngalan ng Community Support Program. Ito ay akto ng desperasyon ng rehimeng Duterte sa pagsisikap niyang maghari at manatili sa kanyang kapangyarihan bilang hari ng pasismo sa kabila ng malawakang diskuntento at […]