Archive of Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)

Resignasyon ni Dureza sa OPAPP, pagbibigay-daan sa bago at militaristang peace adviser

Singkahulugan ng resignasyon ni Dureza bilang Peace Adviser ni Duterte ang pagkakaloob ng posisyon nito sa isa na namang militarista at mapandigmang heneral ng AFP — ang nalalapit nang magretirong hepe ng AFP na si Galvez. Malaking kabalintunaan ang pagtatalaga ng isang berdugo sa isang ahensyang dapat na magtataguyod ng usapang pangkapayapaan sa mga belligerent […]

Duterte Death Squad laban sa NPA, mabibigo

Nangangarap nang gising si Duterte kung inaakala niyang malilipol niya ang NPA sa pamamagitan ng pagtatayo ng sariling Duterte Death Squad (DDS) laban sa rebolusyonaryong kilusan. Hibang na hibang si Duterte na kamtin ang kanyang target na lipulin ang NPA sa kalagitnaan ng 2019. Matatapos na ang 2018, ngunit ni kalahatiin man lamang ang bilang […]

MO No. 32, pagpapalawak ng Martial Law sa bansa

Sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 32, pinagpapatuloy ni Duterte ang kanyang kabaliwan at kahangalang patindihin ang ibayong krisis na dinaranas ng iba’t ibang uri at sektor sa lipunang Pilipino. Naglalayon itong palakasin ang mga pwersa ng AFP-PNP sa mga isla at mga probinsya ng Samar at Negros at sa rehiyon ng Bicol bilang bahagi […]

Pag-ibayuhin ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya

Isang malaking kataksilan sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas ang pagpasok ng rehimeng Duterte sa mga tagibang na kasunduan sa gubyernong Tsina. Sa pagpasok sa mga di pantay na kasunduan sa Tsina, walang pakundangang inilagay ni Duterte ang kapalaran ng bansa sa dayuhang kapangyarihan na naglalayong dominahin ang buong rehiyong Asya sa larangan ng ekonomiya […]

Rice Tariffication Bill, hungkag at papatay sa agrikultura ng bansa

Kamakailan, inamyendahan ng reaksyunaryong gobyerno ang naunang Agricultural Tarrification Act of 1996. Tiyak na ibayong pahirap sa masang magsasaka at mamamayang Pilipino ang magiging epekto nito. Bibigyang laya at malaking kaluwagan nito ang malalaking importer ng bigas na mag-angkat nang mag-angkat mula sa ibayong dagat hanggang bahain ng imported na bigas ang iba’t ibang pamilihan […]

Ang katotohanan ng Martial Law Extension sa panahon ng midterm elections 2019

Upang matiyak ang mga resulta ng 2019 midterm elections sa Mindanao pabor sa mga pinapaborang kandidato ng pangkating Duterte, inihain sa Kongreso ang resolusyon na nagpapatibay sa Martial Law Extension hanggang Hunyo 2019. Sinusuportahan nito ang imbeng pakana ng AFP-PNP na palawigin ang Martial Law sa Mindanao at maghasik ng teror, kaguluhan at pasismo laban […]

Lt. Gen. Galvez sa OPAPP, tuluyang pagpatay sa usapang pangkapayapaan

Tuluyang papatayin ng rehimeng US-Duterte ang usapang pangkapayapaan kung itatalaga si AFP Chief-of-staff Lt. Gen. Galvez sa Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) matapos ang pagreretiro nito. Sa tahasang pagsabi ng uhaw-sa-digmaang heneral ng kagustuhan nitong matalaga sa naturang opisina, tuluyan nang isasakatuparan ng AFP-PNP, rehimeng US-Duterte at ng amo nitong […]

NPA-Quezon, matagumpay na nagdepense ng sarili!

Eliza “Ka Eli” de la Guerra Deputy Spokesperson Apolonio Mendoza Command NPA-QUEZON Matagumpay na nagdepensa ng sarili ang mga pwersa ng NPA-Quezon at nakapagkontra-atake laban sa sumasalakay na sundalong kabilang sa 92nd IB-PA. Isang platung tropa ng 92nd IB-PA ang nagtangkang salakayin ang isang platun ng NPA-Quezon na naglulunsad ng konsultasyon sa hanay ng mga […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Jaime Diego Padilla ng Melito Glor Command – NPA ST

Jaime Diego Padilla Melito Glor Command NPA Southern Tagalog Iwawagayway ang Bandilang Pula ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon sa lahat ng mga sona at larangang gerilya sa buong bansa. Ipagbubunyi natin ang ginintuang anibersaryo bilang patunay sa kawastuhan ng Marxixmo-Leninismo-Maoismo bilang teoryang gabay sa rebolusyong Pilipino. Sa ilalim ng pamumuno ng Partdio Komunista ng Pilipinas, inabot […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Apolinario Matienza ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas

Apolinario Matienza Eduardo Dagli Command NPA Batangas Pinupugayan ng Eduardo Dagli Command, kasama ang buong rebolusyonaryong kilusan sa Batangas, ang darating na ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang isang matagumpay na bigwas sa rehimeng US-Duterte.