Archive of Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)

Tagumpay ng rebolusyong Tsino, inspirasyon sa 50 taong patuloy na pakikibaka ng rebolusyonaryong Pilipino

Jaime “Ka Diego” Padilla Tagapagsalita Melito Glor Command New People’s Army — Southern Tagalog Sa loob ng 50 taong pakikibaka ng rebolusyong Pilipino, nagsilbing inspirasyon ang magiting na tagumpay ng rebolusyong Tsino noong Oktubre 1949 upang patuloy na makibaka ang mamamayang Pilipino laban sa imperyalismong US, mga gahamang burgesya kumprador at burukrata, at malalaking panginoong […]

Singilin si Duterte sa maluhong pagliliwaliw sa Hongkong

Jaime “Ka Diego” Padilla Tagapagsalita Melito Glor Command New People’s Army – Southern Tagalog Walang kahihiyang nagawa pa ni Duterte na magliwaliw at mag-shopping sa Hongkong kasama ang kanyang pamilya habang naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sa gitna ito ng dinadanas na kawalan ng mabiling bigas, patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at implasyon […]

Red-tagging ng AFP sa mga pamantasan, pakana sa nilulutong Red October Destabilization Plot

Mga estudyante, hindi ligtas sa pasismo at supresyon ng rehimeng US-Duterte Jaime ”Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita, Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog Kinukumpleto na ng mga militar at pulis ang nilulutong Red October Destabilization Plot ni Duterte. Idinamay na ng sakim sa kapangyarihan na si Duterte ang mga guro at kabataang estudyante […]

Kontra-manggagawang rehimeng US-Duterte, ibabagsak ng mga nagngangalit na manggagawa

Jaime ”Ka Diego” Padilla, Tagapagsalita, Melito Glor Command, New People’s Army – Southern Tagalog Hindi titigil ang uring manggagawa sa kanilang demokratikong kahilingan na wakasan ang di-makataong kontrakwalisasyon, mababang minimum wage, 2-tiered wage scheme, labor flexibilization at iba pang mapagsamantala at mapang-aping patakaran laban sa mga manggagawa. Buong sigla nilang oorganisahin at eedukahin ang kanilang […]

Red October Destabilization Plot: Gawa-gawa ni Duterte, hindi ng NPA

Taliwas sa gustong palabasin ng rehimeng US-Duterte at ng AFP-PNP, walang kinalaman ang CPP-NPA-NDFP sa Red October Distabilization Plot. Isa itong desperadong hakbang na niluluto ng rehimeng US-Duterte upang maging lehitimong batayan sa pagdedeklara ng Martial Law sa buong bansa. Malaking kasinungalingan ang ikinakalat nilang “nagsasanib” ang NPA sa hangganan ng Bulacan at Rizal upang […]

Mensahe ng MGC – NPA ST sa mga tunay na makabayan at patriyotikong sundalo at pulis

Sa desperasyon ng rehimeng US-Duterte na makapanatili sa estado-poder habang kriminal na pinababayaan ang naghihirap na kalagayan ng mamamayan, ginagamit nito ang reaksyunaryong pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at mga paramilitar sa marahas na pagsupil sa mga walang kalaban-laban, inaapi at pinagsasamantalahan upang malayang makapaghari ang malalaking burgesya-kumprador, […]

Paigtingin ang pakikibaka laban sa nagbabadyang pagbalik ng Martial Law sa bansa

Isang malagim na alaala ng kalupitan at karahasan ng rehimeng US-Marcos ang Setyembre 21 at hindi kailanman magiging isang pagdiriwang para sa malawak na sambayanang Pilipino. Tanging mga kasapakat at kapural ni Marcos at mga nabiyayaan ng diktadurang rehimen ang nagsasaya sa petsang ito. Ang mga mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan ang nagbubunyi […]

Paigtingin ang pakikibaka laban sa nagbabadyang pagbalik ng Martial Law sa bansa

Isang malagim na alaala ng kalupitan at karahasan ng rehimeng US-Marcos ang Setyembre 21 at hindi kailanman magiging isang pagdiriwang para sa malawak na sambayanang Pilipino. Tanging mga kasapakat at kapural ni Marcos at mga nabiyayaan ng diktadurang rehimen ang nagsasaya sa petsang ito. Ang mga mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan ang nagbubunyi […]

Reyd sa Teresa, Rizal, engrandeng Palabas sa karnabal ng rehimeng US-Duterte, kundenahin!

Mahigpit nating kondenahin at itakwil ang malaking kabulastugan ng mga teroristang elemento ng AFP-PNP sa panrireyd sa isang farm sa bayan ng Teresa, Rizal na idinadawit ang Bagong Hukbong Bayan (NPA) na nagpaplano diumano para sa “Red October,” na isang magarbong “drama” mismo ng Rehimeng US-Duterte. Mariing pinabubulaanan ng rebolusyonaryong kilusan ang kasinungalingang ipinapakalat ng […]

Hinggil sa hatol na magdala ang berdugong si Palparan

  Ikinalugod ng rebolusyunaryong mamamayan ng Quezon ang hatol na ibinigay ng Bulacan Regional Trial Court sa kriminal at berdugong si Jovito Palparan, kahapon, September 17, 2018. Kahima’t hindi nito matutumbasan ang rebolusyunaryong hustisya, nagpaluwag kahit papaano sa kalooban ng mga pamilya ng biktima ni Palparan ang hatol na siya ay maysala sa pagdukot at […]