Archive of Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)

Panagutin ang 203rd Brigade sa iligal na pagdakip sa mga sibilyan! Palayain ang magkapatid na sina Kadlos at Jeremy “Eming” Lukmay!

Mahigpit na kinokondena ng Lucio de Guzman Command – New People’s Army Mindoro (LdGC – NPA – Mindoro) ang iligal na pagdakip ng 203rd Brigade Philippine Army sa magkapatid na Kadlos at Jeremy ‘Eming’ Lukmay noong umaga ng Huwebes, Marso 25, 2021. Si Kadlos at Eming ay mga residente ng Sitio Kilapnit, Barangay Panaytayan, Mansalay, […]

NPA-Mindoro pinatamaan ang 203rd Brigade, isa ang patay sa 203rd-RCSP-Unit sa Brgy. Malu, Bansud

Matagumpay na naisagawa ng isang yunit ng LdGC ang operasyong kumando laban sa pwersang RCSP ng 203rd Brigade sa Brgy. Malu, Bansud, Oriental Mindoro noong Marso 28, ganap na 6:13 ng gabi. Isa ang patay sa laking platung kaaway na ilang linggo ng nanliligalig sa lugar. Lingid sa kaaway, nakalapit ng 10 metro ang isang […]

Ika-52 anibersaryo ng NPA, ipinagdiwang ng Melito Glor Command at mamamayan ng TK

Militante ang pagdiriwang ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command (MGC) at mamamayan sa ika-52 anibersaryo ng NPA. Inilugar ang selebrasyon sa gitna ng mga operasyong militar ng AFP-PNP. Sinimulan ng mga yunit ang pagdiriwang sa pagtataas ng bandila ng CPP at NPA. Dinaluhan ito ng mamamayan mula sa kanayunan at kalunsuran. Ligtas […]

Ubos-kayang labanan at biguin ang teroristang gera ng rehimeng US-Duterte

Malugod na binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang mga Pulang mandirigma at kumander sa buong bansa ngayong ika-52 anibersaryo ng NPA! Ipagbunyi natin ang lagpas sa limang dekadang pagsusulong ng armadong pakikibaka na kailanma’y hindi nagawang gapiin ng mga nagdaang rehimen. Hanggang ngayon, patuloy na binibigo ng NPA ang mga atake ng estado […]

Komunista, rebolusyonaryong hukbo, hindi terorista! Mahigpit na tumatalima ang NPA sa batas ng digma at International Humanitarian Law

Download here: PDF Sapul nang itinatag ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang New People’s Army (NPA) noong Marso 29, 1969, nasa mga Saligang Alituntunin na nito ang mataas na disiplina, pagpapahalaga sa kapakanan ng mga sibilyan at pag-alinsunod sa mga internasyunal na mga panuntunan kaugnay sa nagaganap na gerang sibil sa Pilipinas. Itinatag […]

Pulang saludo sa opensiba ng Romulo Jallores Command – NPA Bicol

Pulang saludo ang ipinapaabot ng Melito Glor Command (MGC) – NPA Southern Tagalog sa Romulo Jallores Command – NPA Bicol para sa matatagumpay na taktikal na opensiba mula Pebrero hanggang Marso. Nakasamsam ang mga yunit ng NPA Bicol ng 17 armas at nagdulot ng pitong patay at apat na sugatan sa hanay ng AFP-PNP. Noong […]

Komunista, Rebolusyonaryong Hukbo, Hindi Terorista! Makatarungan ang digmang bayan na isinusulong ng NPA

Download here: PDF Pinatunayan na ng kasaysayan ang kawastuhan at pagiging makatarungan ng demokratikong rebolusyong bayan (DRB) na pinamumunuan ng CPP-NPA-NDFP. Sinusuportahan at itinataguyod ito ng malawak na sambayanan dahil isinusulong nito ang kanilang pambansa at demokratikong adhikain. Ang NPA ang tanging armadong pwersa sa Pilipinas na nakikidigma upang itatag ang bagong lipunang malaya, masagana […]

Labanan ang panibagong pambobomba ng rehimeng Duterte sa mga katutubo at magsasaka sa Mansalay-Roxas, Oriental Mindoro

Kondenahin at buong lakas na labanan ang panibagong serye ng pambobomba na ginagawa ng rehimeng Duterte sa pamamagitan ng 203rd Brigade sa mga katutubo at magsasaka sa Mansalay at Roxas, Oriental Mindoro. Pagsasakatuparan ito sa utos ng baliw na si Duterte na “patayin ang lahat ng mga NPA at Komunista!” Malademonyong binomba ng pasistang rehimen […]

Tuloy-tuloy ang misencounter ng Army sa Quezon

Kahapon ng umaga, isa na namang misencounter ang nangyari sa mga sundalo ng 201st Infantry Brigade ng Philippine Army na nag-ooperasyon sa Sityo Pinaglaraan, Barangay Cawayan ng bayan ng Gumaca. Iniulat ng mga nakarinig ng putukan ang inakalang labanan sa pagitan ng sundalo at NPA na nagkaroon ng ilang minutong barilan, pero maya-maya pa ay […]

Isang Circus ang Paghahabla sa mga Suarez

Kuhang-kuha ng mga strategist ng kalaban sa pulitika ng kampong Suarez ang kiliti ng madlang tagapanood sa maaga nilang electioneering na nagkukubli sa paghahabla sa mag-amang Danny at Jay-Jay Suarez at mag-asawang Bokal Doray at Jeson Tan, na diumano’y protektor ng mga rebelde. Natunghayan ng sambayanang Pilipino na hindi mauubusan ng bala ang gubyernong Duterte […]