Archive of Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)

Ang katotohanan ng Martial Law Extension sa panahon ng midterm elections 2019

Upang matiyak ang mga resulta ng 2019 midterm elections sa Mindanao pabor sa mga pinapaborang kandidato ng pangkating Duterte, inihain sa Kongreso ang resolusyon na nagpapatibay sa Martial Law Extension hanggang Hunyo 2019. Sinusuportahan nito ang imbeng pakana ng AFP-PNP na palawigin ang Martial Law sa Mindanao at maghasik ng teror, kaguluhan at pasismo laban […]

Lt. Gen. Galvez sa OPAPP, tuluyang pagpatay sa usapang pangkapayapaan

Tuluyang papatayin ng rehimeng US-Duterte ang usapang pangkapayapaan kung itatalaga si AFP Chief-of-staff Lt. Gen. Galvez sa Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) matapos ang pagreretiro nito. Sa tahasang pagsabi ng uhaw-sa-digmaang heneral ng kagustuhan nitong matalaga sa naturang opisina, tuluyan nang isasakatuparan ng AFP-PNP, rehimeng US-Duterte at ng amo nitong […]

NPA-Quezon, matagumpay na nagdepense ng sarili!

Eliza “Ka Eli” de la Guerra Deputy Spokesperson Apolonio Mendoza Command NPA-QUEZON Matagumpay na nagdepensa ng sarili ang mga pwersa ng NPA-Quezon at nakapagkontra-atake laban sa sumasalakay na sundalong kabilang sa 92nd IB-PA. Isang platung tropa ng 92nd IB-PA ang nagtangkang salakayin ang isang platun ng NPA-Quezon na naglulunsad ng konsultasyon sa hanay ng mga […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Jaime Diego Padilla ng Melito Glor Command – NPA ST

Jaime Diego Padilla Melito Glor Command NPA Southern Tagalog Iwawagayway ang Bandilang Pula ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon sa lahat ng mga sona at larangang gerilya sa buong bansa. Ipagbubunyi natin ang ginintuang anibersaryo bilang patunay sa kawastuhan ng Marxixmo-Leninismo-Maoismo bilang teoryang gabay sa rebolusyong Pilipino. Sa ilalim ng pamumuno ng Partdio Komunista ng Pilipinas, inabot […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Apolinario Matienza ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas

Apolinario Matienza Eduardo Dagli Command NPA Batangas Pinupugayan ng Eduardo Dagli Command, kasama ang buong rebolusyonaryong kilusan sa Batangas, ang darating na ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang isang matagumpay na bigwas sa rehimeng US-Duterte.

CPP @ 50: Pahayag mula kay Salvador Luminoso ng Bienvenido Vallever Command – NPA Palawan

Salvador Luminoso Bienvenido Vallever Command NPA Palawan Sa tanglaw at gabay ng MLM, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay sumapit sa kanyang ika-50 taon ng dakilang pagkakatatag at patuloy na tumatatahak sa tamang landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Matatag at determinadong ipagtatagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan upang makamit ang isang lipunang tunay na malaya, mapayapa […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Cleo del Mundo ng Apolonio Mendoza Command – NPA Quezon

Cleo del Mundo Apolonio Mendoza Command NPA Quezon Limampung taong tinaggap at inaruga ng masa sa Quezon ang rebolusyonaryong kilusan. Hindi ito kailanman kayang lipulin ng diktaduryang rehimeng US-Duterte, maging ng susunod pang mga reaksyunaryo at pasistang rehimen.

CPP @ 50: Pahayag mula kay Madaay Gasic ng Lucio de Guzman Command – NPA Mindoro

Madaay Gasic Lucio de Guzman Command NPA Mindoro Rebolusyonaryong Pagbati! Mga kasama at mamamayan ng isla ng Mindoro, ipagdiwang natin ang Ika-50 anibersaryo ng pinakamamahal nating partido ang Partido Komunista ng Pilipinas, ngayong darating na Disyembre 26, 2018, patuloy tayong lumalakas at nagkakamit ng mga tagumpay. Hindi na mapigilan ang paggigiit ng mga mamamayan na […]

Pagbawi ng “Red October”, resulta ng kabiguang takutin ang sambayanan

Jaime “Ka Diego” Padilla Tagapagsalita Melito Glor Command New People’s Army – Southern Tagalog Hinimod ni Lorenzana ang sariling dura. Nalantad na pakana ang Red October Destabilization Plot ng mga eksperto sa saywar ng AFP-PNP nang ipahayag ni Lorenzana na “nalusaw” na ito. Naobliga ang rehimeng bawiin ang kanilang fake news dahil walang ebidensyang mailabas […]

Military Junta sa gubyernong Duterte, pagtitiyak ng diktadurya ni Duterte

Jaime “Ka Diego” Padilla Tagapagsalita Melito Glor Command New People’s Army — Southern Tagalog Unti-unting binubuo ni Duterte ang isang military junta sa pagkumpleto ng kanyang gabinete ng mga retiradong heneral ng militar at pulis upang tiyakin ang kanyang diktadurang paghahari sa bansa. Desperadong hakbang ito ni Duterte na makapanatili sa kapangyarihan sa kabila ng […]