Archive of Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command)

Pasismo at pambubusabos sa magsasaka, tumitindi habang may COVID-19! Panahon na upang ibagsak ang inutil, terorista at anti-magsasakang rehimeng Duterte!

Walang kaparis ang malubhang kalagayan ng mga magsasaka ngayong panahon ng COVID-19. Sinamantala ng rehimeng Duterte ang krisis sa pampublikong kalusugan bilang opurtunidad para isulong at paigtingin ang mga anti-magsasakang patakaran at pakana nito. Ipinataw ni Duterte ang de facto Martial Law sa tabing ng pagpigil sa paglaganap ng virus at walang habas na inatake […]

Pagwawaldas ng NTF-ELCAC sa pondo ng bayan, tutulan, labanan, huwag pahintulutan!

Hindi dapat payagan ng sambayanan na makuha ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang panukala nitong badyet na P16.4 bilyon sa taong 2021. Kontra-rebolusyonaryo at anti-mamamayan ang badyet na ito. Gagamitin ito ng NTF-ELCAC upang patindihin ang panunupil at karahasan laban sa mga mamamayan sa kanayunan at kalunsuran. Ang naturang […]

NPA Mindoro, binigwasan ang 203rd Brigade-PNP MIMAROPA sa gitna ng matinding FMO at RCSPO

Pulang pagbati sa matatagumpay na opensiba ng Lucio de Guzman Command (LdGC) – NPA Mindoro sa gitna ng matitinding atake at tuluy-tuloy na focused military operations (FMO) at retooled community support program operations (RCSPO) ng 203rd Brigade at PNP MIMAROPA. Nagresulta ito sa limang kaswalti sa hanay ng pasistang tropa. Noong Setyembre 28, bandang 11:35 […]

Mabuhay si Ka Pia, huwarang kabataan at Pulang mandirigma! Kabataan, tularan si Ka Pia, isulong ang digmang bayan!

Pinakamaalab na pulang saludo ang alay ng Melito Glor Command-NPA ST kay Kasamang Justine Ella “Ka Pia” Vargas, Pulang mandirigma na nasawi sa labanan sa Barangay Gapasan, Magsaysay, Occidental Mindoro nitong Setyembre 14. Isa siyang kabataan at manggagawang pangkalusugan na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanyang lakas at talino sa pagtatanggol at pagsusulong ng kapakanan […]

Matatagumpay na taktikal na opensiba ng NPA-Mindoro laban sa AFP-PNP, sagot sa Martial Law ng rehimeng Duterte sa panahon ng pandemya!

Matagumpay na inambus ng isang yunit ng Lucio de Guzman Command – New People’s Army-Mindoro ang    nakasakay na pwersa ng 403rd Regional Mobile Force Battalion ng Philippine National Police MIMAROPA (403rd RMFB-PNP-MIMAROPA) sa kahabaan ng national highway sa sityo Mabajo, Barangay Sta Teresita, Mansalay, Oriental Mindoro. Sugatan ang dalawang tropa ng RMFB sa ambus. […]

Paigtingin ang pakikibaka ng bayan laban sa diktadura at paghaharing militar ni Duterte

Nananariwa ang malalim na sugat ng mamamayang Pilipino sa kalupitan at karahasan ng Martial Law ng diktadurang Marcos sa ilalim ng pasismo at terorismo ng rehimeng US-Duterte. Muling ipinailalim ni Duterte ang buong bayan sa lagim ng Batas Militar gamit ang pandemyang COVID-19 at ang isterya ng pinakakawalang terorismo ng estado sa bansa. Dahil dito, […]

Isnayp ng LDGC-NPA-Mindoro sa yunit sa RCSPO ng 4th IB, tagumpay!

Matagumpay na nailunsad ng isang tim ng LDGC ang operasyong isnayp sa isang platun ng 4th IBPA na nagsasagawa ng Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) sa Sityo Mantay, Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro noong Septyembre 16 bandang 4:16 ng hapon. Isang sundalo ang bumulugta sa isang bala na pinakawalan ng tim. Ligtas na […]

Kundenahin ang pagkakampo ng 203rd Brigade/PNP-4B sa komunidad ng mga katutubo! Militar sa pamayanan ng Mangyan, palayasin!

Pahirap sa kanilang buhay at pagyurak sa kanilang karapatan. Ito ang hatid ng Retooled Comunity Support Program Operations (RCSPO) ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa buo-buong komunidad ng mga katutubong Mangyan. Kasalukuyang nakapwesto ang laking platung pwersa ng RCSPO unit ng AFP sa So. Mantay, Brgy Monteclaro, San Jose, sa So. Batosingit, Brgy […]

Ibaon sa basurahan ng kasaysayan ang alaala ng pasistang diktador na si Ferdinand Marcos, kasama ang kanyang taga-idolong si Duterte!

Kasuklam-suklam ang maniobra ng rehimeng Duterte at mga tagasuporta ng mga Marcos na baliktarin ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusulong na gawing holiday ang kaarawan ng pasistang si Ferdinand Marcos ngayong Setyembre 11. Kasingkahulugan ito ng pagbubunyi sa kalupitan, pag-abuso sa kapangyarihan, pandarambong, masaker at malawakang paglabag sa karapatang sibil at pantao ng sambayanang Pilipino […]

Ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West PH Sea! Singilin si Duterte at mga imperyalista sa pagyurak sa pambansang soberanya!

Sagad na ang sambayanang Pilipino sa paglapastangan ng China sa pambansang soberanya at sa hayagang paninikluhod ni Duterte sa China. Duwag na isinuko’t ipinaubaya ni Duterte sa China ang soberanyang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Lampa at maamong tupa si Duterte sa harap ng agresibong pagkontrol ng China sa exclusive economic zone ng […]