Archive of Southern Tagalog Regional Committee

Ang tiranya, pasismo at inhustisya sa paghahari ng rehimeng US-Duterte ang nagrerekrut ng paparaming bilang ng NPA

Nahihintakutan si Duterte, Lorenzana at Parlade sa multo ng komunismo at armadong pakikibaka na rumaragasa sa buong bayan. Hanggang sa pagtulog, binabangungot sila ng multong nilikha ng isang sistemang mapagsamantala at mapang-api. Sa lahat ng sulok ng lipunan, pulos Pula ang nakikita nila—pulang sumasagisag sa nagngangalit na mamamayang uhaw sa katarungan ng kanilang kaapihan at […]

Bagong batas ng China, pag-atake sa soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea

Mariing kinukundena ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan ang mapang-upat na batas na ipinasa ng China nitong Enero 22 na banta sa seguridad, istabilidad at mapayapang pakikipamuhayan ng mga bansa sa timog silangang Asya. Binibigyan ng kapangyarihan ng batas na ito ang Chinese Coast Guard na barilin ang mga sasakyang […]

Pamunuan ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan laban sa Imperyalismo, Pyudalismo at Pasismo!

Download here: PDF | EPUB Sa Ika-52 Anibersaryo ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas, nagdiriwang ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino sa mga tagumpay at pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa bansa. Binabati ng Partido sa Timog Katagalugan ang lahat ng rebolusyonaryo at masa sa buong kapuluan sa kanilang nakamit na mga tagumpay […]

Siyam na “sumukong” kasapi ng KRTK, malaking kasinungalingan at kahibangan ni Parlade

Patuloy na nawawalan ng kredibilidad si Parlade dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling at pagkakalat ng mga pekeng balita sa bayan. Isang malaking kalokohan ang huli niyang anunsyong nasa bingit na ng pagkatalo ang rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan (TK) dahil sa pagsuko diumano ng siyam na kasapi ng Komiteng Rehiyon (KR) ng Partido Komunista ng […]

Pagpupugay sa Palawan 5, mga dakilang martir ng rebolusyong Pilipino

Mataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas- sa Timog Katagalugan at ng Melito Glor Command–New People’s Army Southern Tagalog kina Kasamang Bonifacio “Ka Nato/Boywan/Eboy/Abuan” Magramo, Andrea “Ka Naya” Rosal, Noli “Ka Selnon” Siasico, Rona Jane “Ka Lemon” Manalo at Jay-ar “Ka RG” Sento—mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. […]

Itanghal ang Kadakilaan at Rebolusyonaryong Adhikain ni Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo

Ibaling sa rebolusyonaryong katapangan ang pamimighati ng sambayanan sa pagpanaw at pagkamartir ni Kasamang Bonifacio Magramo na kilala ng masa at mga kasama sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon na kanyang pinaglingkuran bilang si Ka Tegro, Ka Gem at Ka Victor sa Mindoro at sa masang Palaweño bilang Ka Abuan, E-Boy, Boywan at Nato. Siya […]

Hinggil sa di-umanong rebolusyonaryong gubyerno na itinataguyod ni Bobby Brillante at ng MRRD-NECC

Si Bobby Brillante, isang kilalang tuta ni Duterte, ay nagsusulong ng isang “rebolusyonaryong kilusan” para hawanin ang diktadura ni Rodrigo Duterte — ang katuparan ng malaon nya nang pangarap na maging diktador sa wangis ni Ferdinang Marcos at Adolf Hitler. Habang mabilis na itinatanggi ni Harry Roque, tagapagsalita ng Malakanyang, na may kinalaman si Duterte […]

Ka Jethro, magiting na anak ng Batangas, bayani at martir ng sambayanan at rebolusyong Pilipino!

Nagpupugay at iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (KRTK-PKP-MLM) ang pinakamataas na pagdakila kay Kasamang Mario Caraig, isang ulirang komunista, magiting na rebolusyonaryo at martir ng rebolusyon. Inialay nya ang mahigit 36 taon ng kanyang buhay sa pagtataguyod ng interes ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan at simulain ng pambansang demokrasya. […]

Pagpupugay kay Kasamang Lorelyn Saligumba!

Pinakamataas na parangal ang ibinibigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan kay Kasamang Lorelyn Saligumba, isang bayani at martir ng rebolusyon at sambayanan. Si Kasamang Lorelyn ay isang manggagawang pangkalusugan na nagpasyang yakapin ang landas ng rebolusyon at armadong pakikibaka at iukol ang kanyang buong buhay sa pagbibigay ng serbisyo sa masa sa kanayunan […]

Alok na Tigil-Putukan ni Duterte sa Harap ng Krisis ng Covid-19

Sa harap ng krisis na iniluwal ng pandemic ng Covid-19 sa bansa, isa lamang ang maaaring gawin ng rehimeng Duterte upang bumaba ang antas ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at mersenaryong AFP at PNP. Kailangan lamang atasan ng rehimen ang AFP at PNP na iatras ang mga pwersa nito na nagsasagawa ng focus […]