Archive of Southern Tagalog Regional Committee

Pagpupugay sa Palawan 5, mga dakilang martir ng rebolusyong Pilipino

Mataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas- sa Timog Katagalugan at ng Melito Glor Command–New People’s Army Southern Tagalog kina Kasamang Bonifacio “Ka Nato/Boywan/Eboy/Abuan” Magramo, Andrea “Ka Naya” Rosal, Noli “Ka Selnon” Siasico, Rona Jane “Ka Lemon” Manalo at Jay-ar “Ka RG” Sento—mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. […]

Itanghal ang Kadakilaan at Rebolusyonaryong Adhikain ni Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo

Ibaling sa rebolusyonaryong katapangan ang pamimighati ng sambayanan sa pagpanaw at pagkamartir ni Kasamang Bonifacio Magramo na kilala ng masa at mga kasama sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon na kanyang pinaglingkuran bilang si Ka Tegro, Ka Gem at Ka Victor sa Mindoro at sa masang Palaweño bilang Ka Abuan, E-Boy, Boywan at Nato. Siya […]

Hinggil sa di-umanong rebolusyonaryong gubyerno na itinataguyod ni Bobby Brillante at ng MRRD-NECC

Si Bobby Brillante, isang kilalang tuta ni Duterte, ay nagsusulong ng isang “rebolusyonaryong kilusan” para hawanin ang diktadura ni Rodrigo Duterte — ang katuparan ng malaon nya nang pangarap na maging diktador sa wangis ni Ferdinang Marcos at Adolf Hitler. Habang mabilis na itinatanggi ni Harry Roque, tagapagsalita ng Malakanyang, na may kinalaman si Duterte […]

Ka Jethro, magiting na anak ng Batangas, bayani at martir ng sambayanan at rebolusyong Pilipino!

Nagpupugay at iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (KRTK-PKP-MLM) ang pinakamataas na pagdakila kay Kasamang Mario Caraig, isang ulirang komunista, magiting na rebolusyonaryo at martir ng rebolusyon. Inialay nya ang mahigit 36 taon ng kanyang buhay sa pagtataguyod ng interes ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan at simulain ng pambansang demokrasya. […]

Pagpupugay kay Kasamang Lorelyn Saligumba!

Pinakamataas na parangal ang ibinibigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan kay Kasamang Lorelyn Saligumba, isang bayani at martir ng rebolusyon at sambayanan. Si Kasamang Lorelyn ay isang manggagawang pangkalusugan na nagpasyang yakapin ang landas ng rebolusyon at armadong pakikibaka at iukol ang kanyang buong buhay sa pagbibigay ng serbisyo sa masa sa kanayunan […]

Alok na Tigil-Putukan ni Duterte sa Harap ng Krisis ng Covid-19

Sa harap ng krisis na iniluwal ng pandemic ng Covid-19 sa bansa, isa lamang ang maaaring gawin ng rehimeng Duterte upang bumaba ang antas ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at mersenaryong AFP at PNP. Kailangan lamang atasan ng rehimen ang AFP at PNP na iatras ang mga pwersa nito na nagsasagawa ng focus […]

Peke ang Unilateral Ceasefire ng Rehimeng Duterte

Peke at boladas lamang ang deklarasyon ni Duterte ng unilateral ceasefire (UCF) na magkakabisa mula ngayon, Marso 19 at magtatapos sa Abril 15, 2020. Matapos pakitang-tao na maglabas ng SOMO ang AFP at SOPO ang PNP, nagpapatuloy pa rin ang mga inilulunsad na focused military operations (FMO) sa mga larangang gerilya ng NPA sa Palawan, […]

Hinggil sa bantang “pagbuwag” ni Duterte sa VFA

Isang pampulitikang panggagantso at pag-aasta ang banta ni Duterte na tatapusin niya ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa US. Sa balanse ng pwersa, di hamak na mas nakalalamang ang mga pwersang maka-US sa loob ng gubyernong Duterte at sa sangay ng lehislatibo at hudisyal, sa mga heneral ng AFP at PNP, sa hanay ng malalaking […]

Hinggil sa bantang “pagbuwag” ni Duterte sa VFA

Isang pampulitikang panggagantso at pag-aasta ang banta ni Duterte na tatapusin niya ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa US. Sa balanse ng pwersa, di hamak na mas nakalalamang ang mga pwersang maka-US sa loob ng gubyernong Duterte at sa sangay ng lehislatibo at hudisyal, sa mga heneral ng AFP at PNP, sa hanay ng malalaking […]

Biguin ang whole of nation approach ng E.O. 70 at JCP Kapanatagan!
Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! Dalhin ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan sa panibagong antas ng pagsulong!

Ipagdiwang natin ang Ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas nang may pinag-ibayong rebolusyonaryong optimismong dalhin ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa bago at mas mataas na antas ng pagsulong. Gunitain at magbigay pugay tayo sa lahat ng martir ng rebolusyon, sa kolektibong lakas at kapasyahan ng mga kadre at kasapi ng Partido na ipagtagumpay […]