Archive of Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog

Diktadura ang tugon ng pasistang Duterte sa lumalalang krisis panlipunan

Sa harap ng kalamidad at krisis pang-ekonomiya, lockdown at kamay-na-bakal na solusyon ang sagot ng pasistang si Duterte. Ibinandera niya noong Marso 11 ang kanyang pasistang hangarin: kontrolin ang pagpasok at paglabas ng tao sa Maynila, ipakulong ang kabataang lumalabas at gumagala, pahirapan ang masisipag ngunit dahop na manggagawa. Ngunit, napatunayang ang palabrang enhanced community […]

Hinggil sa Matagumpay na Taktikal na Opensiba ng Apolonio Mendoza Command РNew People’s Army

Nagpupugay at nagbubunyi ang mga manggagawa sa ilalim Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog sa matagumpay na taktikal na opensiba ng Apolonio Mendoza Command – NPA Quezon sa bayan ng San Narciso laban sa mersenaryo at berdugong elemento ng Philippine National Police noong ika-14 ng Pebrero. Sa nasabing taktikal […]