Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Paigtingin ang pakikidigmang gerilya at pabagsakin ang pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte!

Pinagpupugayan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bikol at ng mamamayang Bikolano ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-50 taon ng matagumpay nitong pamumuno sa proletaryong rebolusyong Pilipino. Magmula nang maitayo ang unang yunit ng Hukbo sa rehiyon sa gabay ng Partido sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur noong 1971, mapangahas nitong ginampanan ang dakilang tungkulin sa […]

Hinggil sa matagumpay na ambush sa Libmanan

Binabati ng Romulo Jallores Command-BHB Bikol ang Norben Gruta Command – BHB West Camarines Sur (NGC-BHB) sa matagumpay na ambush na ilinunsad nito laban sa mga elemento ng 1st Provincial Police Mobile Force Company (PPMFC) at 9th IBPA. Naganap ang ambush sa Brgy. Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur nitong Nobyembre 17, alas-kwatro y trenta ng […]

Hinggil sa Matagumpay na Ambush sa Dumagmang, Camarines Norte

Raymund Buenfuerza Tagapagsalita Romulo Jallores Command (RJC) – NPA Bikol Binabati ng Romulo Jallores Command (RJC)-NPA Bikol ang Armando Catapia Command-NPA Camarines Norte sa matagumpay na taktikal na opensibang ilinunsad nito laban sa mga elemento ng 96th IBPA nitong Oktubre 14 sa Brgy. Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Sa inisyal na ulat ng mga kasama, nakasamsam […]

Isang bukas na liham sa kasundaluhan at kapulisan

Mga kasama sa kasundaluhan at kapulisan, Mga kasama, kayo ay tulad din namin. Nagmula tayo sa mga uring magsasaka, manggagawa, may maliit na hanapbuhay at propesyunal. Pinagkaitan ng masaganang buhay habang ang mga nasa kapangyarihan ay nagpapasasa sa lahat ng ating pinaghihirapan. Totoo ito noon para sa ating mga magulang, totoo ito sa atin sa […]

Pagsuko ng NPA, Gasgas na Palabas ng Rehimeng US-Duterte

Nitong mga nakaraang araw, pinatampok ang pagsuko ng pitong pulang mandirigma mula sa prubinsya ng Masbate sa kamay ng reaksyunaryong hukbo’t estado. Tulad ng mga salamangkero, inihanda ang nasabing pagkakataon upang ibaling ang mata ng mamamayan sa kinang ng diumano’y tagumpay ng mersenaryong hukbong APF-PNP sa pagpapahina ng rebolusyonaryong kilusan. Habang sa isla ng Ticao, […]