Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Pakamahalin ang masa, ipagtagumpay ang digmang bayan! — NPA-Bicol

AUDIO LINK: https://audiomack.com/song/gintong-silahis/20200329-pakamahalin-ang-masa-ipagtagumpay-ang-digmang-bayan Mahigpit na pag-unawa at pagtanggap sa sakripisyo ang paglahok sa buhay-at-kamatayang pakikibaka. Sa layuning makapagtaguyod ng isang lipunang walang inaapi at pinagsasamantalahan, sinusuong ng mga Pulang kumander at mandirigma ang anumang sakripisyo’t kahirapan. Ito ang lalim ng pagmamahal na araw-araw iniaalay ng Bagong Hukbong Bayan sa mamamayang Pilipino at sa pandaigdigang kilusang […]

RJC-NPA Bicol pledges support for CPP’s unilateral ceasefire, tightens efforts to help masses to overcome COVID-19 — NPA-Bicol

  Romulo Jallores Command (RJC-NPA Bicol) will strongly abide with the unilateral ceasefire declared by the CPP. This will begin tomorrow, March 26, and will end on April 15. The Red army will not launch any tactical offensive during the period of the ceasefire. Nonetheless, the NPA will maintain its active defense posture in order […]

Kinakatakutan ng 9th ID ang ispontanyong pag-aalsa ng mamamayan

Sa pagsidhi ng panlipunang krisis dulot ng COVID-19, ibayong tumitindi ang galit ng taumbayan sa rehimeng US-Duterte at kawalang-kahandaan nitong harapin ang kumakalat na sakit. Ngunit habang nagkakandarapa ang manggagawang pangkalusugan sa kakulangan ng kagamitan, ang tanging solusyon ng rehimen ay ang mala-Batas Militar na panunupil sa pamamagitan ng lockdown, pagtatadtad ng checkpoint at higit […]

Kamtin ang tunay na demokrasya, ipagtagumpay ang digmang bayan!

  Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Romulo Jallores Command (RJC-BHB Bikol) sa mamamayang Pilipinong patuloy na lumalaban upang ganap na makamit ng tunay na demokrasya. Tatlumpu’t apat na taong makalipas, pinatunayan ng taumbayan ang lakas ng pagkakaisa upang mapatalsik ang isang diktador. Bitbit ang mga aral ng pag-aalsang EDSA I at EDSA II, higit […]

Kasinungalingan ng AFP, inilantad ng mapagmatyag at mapanuring mga Bikolano

Nagkakamot sa ulo ngayon ang pambansang kumand ng AFP para isalba ang kanilang imahe matapos kahiya-hiyang malantad sa social media ang kapalpakan ng 2nd IB ng Masbate sa pagpaparada ng niretokeng larawan ng mga pekeng surrenderee. Binaha ito ng pagbatikos ng sa iba’t ibang daluyan. Nakabatay sa kasinungalingan ang naratibong nais ipinta ng buong sibilyang […]

Nagpapatuloy na operasyon ng 9th IDPA sa mga larangang gerilya, paglabag sa sariling tigil-putukan! Aksyon ng Pulang hukbo, bahagi ng aktibong depensa

Mahigpit na pinapabulaanan ng Romulo Jallores Command-NPA Bikol ang pahayag ng 9th IDPA na lumabag ang NPA sa reciprocal at unilateral na deklarasyon ng tigil-putukan ng CPP-NPA-NDFP na sumasaklaw mula Nobyembre 23 hanggang Enero 7. Ang napabalitang aksyon ng Pulang Hukbo laban sa nag-ooperasyong yunit ng militar sa Baay, Labo, Camarines Norte ay bahagi ng […]

Patraydor na atake ng AFP matapos ang epektibidad ng SOMO

Kinukundena ng RJC-BHB-Bikol ang sinkronisadong atake ng AFP, ilang oras matapos magsimula ang epektibidad ng unilateral and reciprocal ceasefire ng GRP at NDFP. Nasa posturang aktibong depensa ang BHB. Sa pang-aatake ng militar, tungkulin ng BHB na ipagtanggol at ilayo ang sarili mula sa tiyak na kapahamakan. Ngayong araw, binigo ng mga pulang mandirigma ng […]

Ligtas na pag-atras ng yunit ng BHB, alay ng martir ng sambayanan

Patraydor na inatake ng magkakumbinang pwersa ng 31st IB at Provincial Mobile Force Company ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan ng Celso Minguez Command, 6:05 ng umaga sa Bgy. Gabud, Bulan, Sorsogon noong Disyembre 15. Nag-alay ng buhay sina Robert “Ka Mio” Estiller, Gaspar “Ka Gabby” Gracela, Eddison “Ka Lito” Omrog at Ka Poy. […]

Pasismo ng estado, dagdag-pahirap sa masang sinalanta ng bagyong Tisoy

  Tiyak na magkukumahog na naman ang hanay ng AFP-PNP-CAFGU sa pagbabawal sa mga progresibo at makabayang organisasyon, taong-simbahan, kagawad ng midya at iba pang indibidwal na magbigay ng tulong at magsagawa ng kani-kanilang relief missions sa mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Tisoy. Litaw na litaw ang pagiging utak-pulbura ng mersenaryong hukbo – wala […]

Deklarasyon ng Isang Linggong Unilateral na Tigil-Putukan ng Romulo Jallores Command Bagong Hukbong Bayan-Bikol

Mahigpit ang pangangailangan para sa pagkakapit-bisig ng mamamayang Bikolano upang bigyang suporta at tulong ang daang libong napinsala sa pagdaan ng bagyong Tisoy sa rehiyon. Upang bigyan-daan ang pagpapaabot ng iba’t ibang porma ng ayuda sa mga bayan sa mga ilang prubinsya sa Bikol , idinideklara ng Romulo Jallores Command Bagong Hukbong Bayan – Bikol […]