Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Matagumpay na ambus sa Oas, Albay, tugon ng RJC-BHB Bikol sa mapanalasang operasyong RCSP

Higit kailanma’y naglalagablab ang digmang bayan! Pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang mga Pulang kumander at mandirigma ng Santos Binamera Command (SBC-BHB Albay) sa matagumay na ambus laban sa 49th IBPA at 9th ID CMO Bn. na ilinunsad nitong Oktubre 17 sa Brgy. Tugbon, Oas, Albay. Apat ang napaslang, kabilang na si Sgt. Ignacio Refuerzo ng […]

Bukas na liham sa mga elemento ng CAFGU

Sa aming mga kapatid sa kabilang hanay, Kumusta kayo? Malugod naming ipinapaabot ang maalab naming pagbati sa inyo ngayong araw. Sumulat kami sa inyo ngayon dahil batid naming kayo rin, kapwang inaapi at pinagsasamantalahan, ay hirap umahon mula sa kahirapan sa panahong ito. Batid naming ilan sa inyo ay napilitan lamang maging CAFGU – mga […]

Lalabanan ng masang Bikolano at ng BHB ang patuloy na pananalasa ng delubyo ng 9th IDPA

Delubyo, bakong orgullo, an dara-dara kang 16 taong pagtiner kan 9th IDPA sa Bikol. Pinangatawanan nito ang pagiging berdugo at ipinatupad ang sunud-sunod na oplan ng mga papet na rehimeng sinasamba nito. Hanggang ngayo’y nag-uumapaw ang mga krimen nito sa mamamayan – mula sa pambubugbog, panggagahasa, panununog hanggang sa tahasang pamamaslang at pagmasaker. Kaisa ng […]

Magiting na hinaharap ng Pulang hukbo ang matitinding atake ng JTFB

Nakikipagtagisan si BGen. Henry A. Robinson sa iba pang mga kumander ng AFP sa paramihan ng mapapaslang na rebolusyonaryo. Kapalit nito ang pangako ng milyun-milyong kinurakot na gantimpala ng teroristang rehimeng US-Duterte. Sa kumpas ng JTFB, hinahabol nila ang pinakamaraming sagupaan sukdulang i-bala na ang kanilang mga kawal sa mga labanang tiyak naman ang kabiguan. […]

Matapang na haharapin ng masang Bikolano at ng kanilang Pulang hukbo ang batas militar ng rehimeng US-Duterte

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng RJC-BHB Bikol sa matatatag at matatapang na masang Bikolanong patuloy na lumalaban para sa kanilang mga karapatan. Sa kabila ng papalobong bilang ng pwersang militar na ipinapakat sa mga prubinsya sa rehiyon, higit kailanma’y nag-aalab ang kolektibong diwa ng mamamayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinagpupugayan din ng RJC-BHB Bikol […]

Operasyong haras ng SBC-BHB Albay sa Jovellar, tugon ng BHB sa papatinding atakeng ala-SEMPO ng JTFB

Translation/s: English Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng RJC-BHB Bikol sa Santos Binamera Command (SBC-BHB Albay) sa kanilang matagumpay na operasyong haras laban sa 1st Albay PMFC sa Brgy. San Isidro, Jovellar, Albay nitong Hunyo 23, 2020. Tugon ito ng BHB sa papatinding atakeng ala-SEMPO ng Joint Task Force Bicolandia (JTFB). Napaslang sa naturang aksyon si […]

SBC-BHB Albay’s harassment operation in Jovellar is BHB’s response to JTFB’s intensifying SEMPO-like attacks

Translation/s:Pilipino RJC-NPA Bikol gives its highest praise to Santos Binamera Command (SBC-NPA Albay) for its successful harassment operation against 1st Albay PMFC in Brgy. San Isidro, Jovellar, Albay on June 23, 2020. This is the NPA’s response to Joint Task Force Bicolandia’s (JTFB) intensifying SEMPO-like attacks. Patrolman Emerson Belmonte was killed in action, while Police […]

RJC-NPA Bicol will decisively face the murderous 49th IBPA

Translation: Pilipino   The return of the fascist 49th IBPA in the region will be met with fervent resistance by the Bicolano masses. They have not forgotten of the blood owed by the murderous battalion. The mercenary army will pay for trampling and depraving the rights of the people. Similar to its failure to frustrate […]

Mapagpasyang haharapin ng RJC-BHB Bikol ang berdugong 49th IBPA

Tiyak na nag-aalab na paglaban ng mamamayang Bikolano ang sasalubong sa muling pagbabalik ng pasistang 49th IBPA sa rehiyon. Hindi nakalilimot ang masang Bikolano sa inutang na dugo ng berdugong batalyon. Mapagpasyang sisingilin at papanagutin ng mamamayang Bikolano ang mersenaryong batalyon sa pagyurak at pagsalaula nito sa karapatan ng mamamayan sa loob at labas ng […]

Tumangan ng armas at kamtin ang tunay na kalayaan — NPA-Bikol

Sa darating na Araw ng Kalayaan, pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang kapasyahan ng mamamayang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Nakikiisa ang Pulang hukbo ng Kabikulan sa kolektibong hangarin ng sambayanang lumaya mula sa kontrol at pagsasamantala ng mga dayuhan at mga papet nila sa bansa.  Malaon nang hinahangad ng mamamayang Pilipinong […]