Archive of Patnubay de Guia | Spokesperson

Wakasan ang tiranikong paghahari! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Nasa kasukdulan na ang pagiging desperado at pagkatakot ng pasistang rehimeng US-Duterte sa harap ng malawakan at lumalakas na panawagan ng sambayanang Pilipino na siya’y papapanagutin dahil sa kanyang pagmamalabis sa kapangyarihan, kataksilan, katiwalian at kriminal na kapabayaan na pamunuan ang gubyerno na maihaon ang bansa mula sa labis na kahirapan. Bigo itong epektibong labanan […]

Paigtingin ang mga pakikibaka! Mag-aklas! Ibagsak ang inutil, pabaya at pahirap na pasistang rehimeng US-Duterte!

Ipinaparating ng pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang mahigpit nitong pakikiisa at pagsuporta sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan, na ngayon ay ginugunita at ipinagdiriwang ang dakilang araw ng uring anakpawis at ng ika-157 taong kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio — ang kauna-unahang bayaning […]

Ibagsak ang inutil, walang silbi, pabaya at pahirap sa bayan na pasistang rehimeng US-Duterte!

Lalong nalantad ang kainutilan, kawalan ng silbi at pagiging bangkarote ng pasistang rehimeng US-Duterte matapos manalasa sa bansa ang tatlong magkakasunod na bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Nakapanlulumong makita ang mga larawan hinggil sa lawak at tindi ng naging pinsala sa ating mga kababayan sa Luzon resulta ng bagyong Ulysses. Hindi sana ganito ang lawak […]

Kondenahin ang paghirang ni Duterte kay General Debold “Mañanita” Sinas bilang bagong pinuno ng Philippine National Police (PNP)

Dapat na malakas na kondenahin ng sambayanan ang pagtatalaga ni Rodrigo Duterte kay Gen. Debold Sinas bilang bagong pinuno ng PNP. Si Sinas ay pamoso sa walang-habas na pag-aboso at paglabag sa karapatang tao ng mamamayan at naging bantog sa mga madugong kampanya ng panunupil sa mga lider at kasapi ng mga progresibong organisasyon ng […]

NTF-ELCAC ng rehimeng US-Duterte: Pabrika ng pekeng balita, kasinungalingan at dis-impormasyon

Kabi-kabilaan na ang mga tanggihan. Kanya-kanya nang mga palusot at paghuhugas ng kamay ang naglalabasan sa bibig nina General Gilbert Gapay pinuno ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at General Camilo Cascolan ng Philippine National Police (PNP) matapos tanggalin ng Facebook (FB) ang 57 FB accounts, 31 Pages at 20 Instagram accounts dahil sa […]

Pagkakaloob ng absolute pardon ni Duterte kay Pemberton, kataksilan sa bayan at paninikluhod sa imperyalismong US

Kinokondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog ang panibagong kataksilan ni Rodrigo Roa Duterte sa bayan matapos nitong pagkalooban ng “absolute pardon” ang sundalong Amerikanong si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na nahatulan noong Disyembre 2015 ng 6-12 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay sa ating kababayan na si Jennifer Laude, isang transgender […]

Kondenahin at labanan ang pakana ng Kamara at ni Duterte na rebisahin ang kasaysayan at itanghal na bayani ang diktador, tiraniko, mandarambong at mamamatay taong si Ferdinand E. Marcos!

Kaisa ng sambayanang Pilipino, mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST), sampu ng mga mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan, ang inaprubahang panukalang House Bill 7137 ng Kamara na nagdedeklara sa September 11, sa buong Ilocos Norte, bilang Ferdinand Edralin Marcos Day. Ang pagdedeklara sa kaarawan ng yumaong diktador bilang Marcos Day, […]

Mamamayan, ibayong magkaisa! Tumindig at buong giting na lumaban! Ibagsak ang traydor, korap, inutil at mamamatay taong pasistang rehimeng US-Duterte!

Maysakit man o wala. Malubha man o hindi. Wala nang dahilan pa upang magtagal at manatili sa pwesto ang kasuklam-suklam at matinding kinamumuhian ng taumbayan na si Rodrigo Roa Duterte. Dapat nang patalsikin sa pwesto si Duterte sa pamamagitan ng isang malawakan, orkestrado at koordinadong mga pagkilos sa mga baryo at komunidad, sa mga mayor […]

Kundenahin ang di-makatao, barbaro at makahayop na pagtrato ng 202nd IBde at PNP Region IV-a sa mga labi nina Mario “Ka Jethro” Caraig, Dioscorro “Ka Termo” Cello, Alex “Ka Omar” Perdeguerra at Rey “Ka Danny” Macinas

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang di-makatao, barbaro at makahayop na pagtrato ng mga pasistang tropa ng rehimeng Duterte sa mga labi nina Ka Jethro, Ka Termo, Ka Omar at Ka Danny. Sina Ka Termo, Ka Omar at Ka Danny ay napaslang nang pinagsanib na tropa ng 1st Infantry Batallion-Philippine Army (1stIB-PA) at Regional Mobile Force […]

Pulang pagpupugay kay Kasamang Fidel V. Agcaoili, rebolusyonaryong martir at tunay na bayani ng sambayanang Pilipino! — NDF-ST

Nagluluksa at nagdadalamhati ang pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST), sampu ng mga kasaping organisasyon nito at buong rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon sa biglaang pagpanaw ni Kasamang Fidel V. Agcaoili, pinuno ng NDFP Negotiating Panel para sa usapang pangkapayapaan sa Government of the Republic of the Philippines (GRP). Namatay si Kasamang […]