Archive of Patnubay de Guia | Spokesperson

Ipagdiwang ang 54 taon ng pagsulong at paglaban ng Kabataang Makabayan

Nagpupugay ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa Kabataang Makabayan sa pagdiriwang nito ng ika-54 anibersaryo. Ang pagkakatatag ng KM noong November 30, 1964 ay hudyat ng paparating na unos ng panibagong pagsigla ng pakikibakang masa sa harap ng papatinding krisis sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ngayon, lumalakas ito dulot ng paglala ng panlipunang […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Leona Paraqua ng NDF Palawan

Leona Paraqua – NDF-Palawan “Nagdiriwang ang mamamayan ng Palawan sa ika-50 kaarawan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinatunayan sa 50 taong nagdaan na ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ay lumalakas, lumalawak at patuloy na lumalaban.”

Pursue genuine peace, counter the lies of the ‘Red October Plot’

Patnubay de Guia Spokesperson National Democratic Front-Southern Tagalog The reactionary Philippine government is propagating the fake Red October Plot, the latest in its efforts to terrorize the people and vilify the revolutionary movement. The ‘plot’ exposes the prevalence of militarist and fascist forces in the US-Duterte regime, and underlines the regime’s refusal to heed the […]

Jovito Palparan: larawan ng marahas na tradisyon ng AFP laban sa mamamayan

Isang tagumpay sa pakikibaka laban sa mga paglabag sa karapatang-tao ang naging paghahatol na “maysala” sa berdugong si Jovito Palparan, sa kasong pagiging kapural ng pagdukot at iligal na pagdetine sa mga aktibistang estudyanteng sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006 sa Hagonoy, Bulacan. Nararapat na pagpugayan ang mga kapamilya, kaibigan, abogado at ang […]

Pilit na pinagtatakpan ni Duterte ang kasalukuyang pang-ekonomyang krisis sa bansa

Dismayado ang mamamayang Pilipino sa isinagawang pulong balitaan ni GRP Pres. Rodrigo Duterte noong Setyembre 11 pagdating niya galing sa mga bansang Israel at Jordan. Pawang mga walang kakwenta-kwentang buladas lamang ang lumabas sa bibig ni Duterte sa isang oras na ‘interview’ sa kanya ng kanyang Political Adviser na si Salvador Panelo. Sa gitna ng […]