Archive of Patnubay de Guia | Spokesperson

Ipagtanggol at ipaglaban ang Pambansang Soberenya at Patrimonya ng Pilipinas sa West Philippine Sea! Ibagsak ang taksil at pahirap sa bayan na si Duterte!

Mahigpit na nakikiisa ang NDFP-ST sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-5 taong anibersaryo ng makasaysayang pagkakapanalo ng Pilipinas sa isinampang kaso sa Permanent Court of Arbitration (PCA) ng United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) laban sa lantarang agresyon, okupasyon at pang-aagaw ng China sa mga teritoryo at karagatang saklaw ng […]

Makibaka Para Sa Hustisya! Kumilos Para Sa Karapatan!

Kailangan patuloy na makibaka para sa pagkakamit ng hustisya. Kumilos nang buong tatag para isulong at ipagtanggol ng sambayanang Pilipino ang kanilang mga demokratikong karapatan.

Pagkagahaman sa kapangyarihan ang nasa likod na manatili sa poder si Duterte

Garapal at tusong nais ikutan ni Duterte ang pagbabawal ng 1987 Konstitusyon sa reeleksyon ng Pangulo ng Pilipinas. Pinalulutang ni Duterte ang pagkandidato niya bilang bise presidente sa eleksyon sa Mayo 2022 upang manatili sa kapangyarihan. Pinakikilos nya ang mga kaalyado sa PDP-Laban upang itulak ang kanyang kandidatura bilang bise presidente at ang prebilehiyong piliin […]

Papanagutin si Duterte sa kanyang mga krimen sa bayan at sangkatauhan!

Malugod na pinupuri ng NDFP-ST, kaisa ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino ang kahilingan ni Prosecutor Fatou Bensouda ng International Criminal Court (ICC) sa Pre-Trial Chamber (PTC) na pagkalooban ng otoridad ang kanyang opisina na imbestigahan ang gubyernong Duterte sa mga krimen laban sa sangkatauhan (crimes against humanity) sa proseso ng pagpapatupad sa Pilipinas […]

Parusahan ang mga pasista at berdugong tropa ng AFP at PNP sa Timog Katagalugan! Pag-ibayuhin ang paglaban ng mamamayan ng rehiyon sa pasistang rehimeng US-Duterte!

Taas-kamaong pagbati at pagpupugay ang ipinapaabot ng pamunuan ng NDFP-ST at ng rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon sa Lucio de Guzman (LdGC), Apolonio Mendoza Command (AMC) at sa Narciso Antazo Aramil Command (NAAC) sa inilunsad na magkakasunod at matagumbay na mga taktikal na opensiba laban sa berdugo at pasistang tropa ng AFP at PNP sa Mindoro […]

Singilin ang GRP sa paglapastangan sa karapatan ng batang si MJ at ng mga kabataan!

Mariing kinukundena ng NDFP-ST ang pagdukot ng AFP-PNP noong Mayo 12 sa apat (4) na taong gulang na si MJ, anak ng isang detenidong pulitikal sa Oriental Mindoro. Marapat na panagutin ang mersenaryong tropa ng 203rd Brigade sa ilalim ni Col. Augusto Villareal na nagsagawa ng marahas na pagdukot sa bata. Sa kanilang ginawa, pinatotohanang […]

Itigil ang terrorist-tagging sa mga peace consultant ng NDFP! Ibasura ang ATL!

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang terrorist listing ng Anti-Terrorism Council (ATC) sa 19 na diumano’y kasapi ng CPP, kabilang ang mga peace consultant ng NDFP. Hindi ito makatarungan at dapat itakwil ng mamamayan dahil humahadlang ito sa panunumbalik ng usapang pangkapayapaan sa bansa. Isinasapanganib din nito ang buhay ng mga peace consultant at iba pang […]

Paramihin ang mga petisyong layas-militar sa rehiyon! Palayasin ang mga pasistang militar sa kanayunan!

Nagpupugay ang NDFP-ST sa ipinamalas na katapangan at pagkakaisa ng mamamayan ng Quezon para patalsikin ang apat na kampo militar sa kanilang baryo. Sa pamamagitan ng mga petisyon, napalayas ng mga residente ng mga barangay Sta. Elena at Cawayan sa Lopez; at Vista Hermosa at P. Herrera sa Macalelon ang mga kampo ng sundalo sa […]

Pagsuko sa Soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Sukdulang Kataksilan ni Duterte

Dapat mariing kondenahin ang pagturing ni Duterte na “isang walang kwentang papel na dapat ibasura” ang paborableng desisyon ng arbitral tribunal ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na kumikilala sa soberanya ng Pilipinas sa teritoryo at exclusive economic zone (EEZ) ng bansa sa West Philippine Sea (WPS) alinsunod sa United Nations Convention on the […]

Magbigkis at lumaban! Pag-alabin ang mga pakikibaka para sa trabaho, sahod, karapatan at hustisyang panlipunan!

Taas-kamaong pagbati ang ipinaaabot ng NDFP-ST sa manggagawang Pilipino sa okasyon ng ika-118 Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa harap ng panunupil ng rehimeng US-Duterte at pandemya, kapuri-puri ang kanilang pagpupursige na isulong ang kahilingan para sa disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod, ayuda, karapatan at kagalingan para sa buong bayan. Nagpupugay ang NDFP-ST sa mga lider-manggagawa […]